Recomended Package

เก็นติ้ง KL ปุจตราจาย่า

Package Tour Genting-Kuala Free&Easy 3D2N  หากวันแรกเดินทางถึงกัวลาไฟล์ท บ่าย-เย็น / สามารถเปลี่ยนเป็นพักเก็นติ้งในคืนแรก วันแรก กรุงเทพฯ-กัวลา-รับที่สนามบิน /วันที่สอง ปุจตราจาย่า-เก็นติ้ง / วันที่สาม ลงจากเขา-เที่ยวกัวลา-ช้อปปิ้ง-ส่งสนามบินเลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ วันแรก  กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุจตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์  ………… รับทุกท่าน ณ สนามบิน ประเทศมาเลเซีย หลังผ่านด่านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่ชูป้ายรับบริเวณประตูทางออกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซียซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค บ่าย เดินทางถึงสถานี SKY WAY กระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตรซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย..ชมธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูง    กว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าเช็คอินสู่ที่พักFIRSTWORLD HOTEL  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับ เครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)หรือหาความสำราญจากการเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย   (อิสระอาหารค่ำ) ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิดมีให้ท่านได้เลือกทานมากมาย ทั้งร้านอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง หรือ จะเป็นร้านฟาสฟู๊ดต่างๆมากมาย อาทิเช่นแมคโดนัล-KFCข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เด็กอายุต่ำกว่า 21ปี  ห้ามเข้าคาสิโน           สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ        (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเที่ยวเก็นติ้ง)  วันที่สอง  ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง – ตึกแฝดปิโตรนาสเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมหลังอาหารเชิญท่านอิสระกับบรรยากาศยามเช้าแสนเย็นสบายพักผ่อน ถ่ายรูปตามสะดวก  สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 45นาที-สู่กกรุงกัวลาลัมเปอร์)นำทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิ์ของชาวฮินดู ซึ่งเนวัดที่ชาวมาเลเซียนับถือเป็นอย่างมากวัดหนึ่งบนหน้าผานำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP โรงงานผ้าบาติก เชิญชิมผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น ฯลฯ นำท่านชมร้านนาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซื้อนาฬิกา และสร้อยเงินแควนตั้มในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของมาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก)บ่าย นำท่านสู่ร้านช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทั้งไวท์ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างที่มีไว้ให้ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงานจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดปิโตรนัสในมุมที่สวยที่สุด จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ณ ห้างSURIE ภายในตึกแฝดปิโตนาส หากมีเวลาเหลือนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามสะดวก อิสระอาหารค่ำบริเวณห้างภายในตึกแฝด............ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินสู่โรงแรมที่พัก ANCASA HOTEL OR SIMILAR  วันที่สาม อิสระ - กรุงเทพ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย………… ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน      เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ 8-10 ท่าน >>>>>> 3,990 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)6-7   ท่าน  >>>>>> 4,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)4-5   ท่าน  >>>>>> 5,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)2-3   ท่าน  >>>>>> 8,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กไม่มีเตียง >>> 1,000 บาท     (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กมีเตียง >>>>> ราคาเท่าผู้ใหญ่ ***หมายเหตุ บนเก็นติ้งไม่มีห้องเสริมเตียง และไม่มีเตียงเสริม*** พักเดี่ยว + เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ***หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์ + Ser charge ท่านละ 400 บาท******หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับช่วงพีค + Ser charge ท่านละ 800 บาท***

More Detail +

Recomended Hotel

Kasugai View Onsen Hotel.

ยินดีต้อนรับสู่ Kasugai View Onsen Hotel.   ถ้ากล่าวถึง "ออนเซ็น" ชื่อนี่คนที่ชื่นชอบญี่ปุ่นคนไม่มีใครไม่รู้จัก หลายๆคนที่มีโอกาสเคยไปประเทศญี่ปุ่นอาจจะไปเคยแช่มาแล้ว หรือ อีกหลายๆคนที่อยากจะลองเข้าไปสักครั้ง แต่อายเลยไม่กล้าเข้าไปคงมีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน หลายๆคนรู้จักออนเซน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่แช่กันนั้น จริงๆแล้วมีกี่ประเภท   ออนเซ็น คือ ปรากฏการณ์ที่น้ำพุผุดขึ้นมาจากใต้ดินในสภาพของน้ำร้อน โดยทั่วไปมักจะเรียกสถานที่ที่ให้เข้าอาบน้ำร้อนนั้นว่า “ออนเซ็น” ออนเซนมีด้วยกัน 5 ปะเภท ได้แก่ บ่อแยกสำหรับผู้ชายเท่านั้น, บ่อแยกสำหรับผู้หญิงเท่านั้น, บ่อรวมสำหรับชาย และ หญิง, บ่อรวมส่วนตัวสำหรับครอบครัว, บ่อรวมส่วนตัว สำหรับคู่รักสองคนเท่านั้น   ที่ Kasugai View Onsen Hotel มีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ให้กับแขกผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย ภายในห้องพัก มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 8-10 ผืน ขนาด (13.2-16.5 9 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อนก็ได้ ภายในห้องพักจะมีอ่างล้ามมือไว้ให้บริการ   เวสเทิร์น ห้องพัก สไตล์ญี่ปุ่น เป็นห้องพักแบบหรูหรา สไตล์ตะวันตก  มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 6-10 ผืน ขนาด (9.9 - 16.5 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อน ภายในมีอ่างอาบน้ำเตรียมไว้ให้   โรงแรมแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือ ผู้ที่เดินทางเป็นคู่ นอกจากนี้ ยังมี ข้อเสนอ พิเศษสำหรับหนึ่งคืน พร้อมอาหารเช้า ห้องพักกว้างประมาณ 20ตารางเมตร และ มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ อุปกรณ์ที่มี ฟังก์ชั่น อาทิ ห้องสุขาพร้อม โถปัสสาวะหญิง   ถัดไปเป็นการเพลิดเพลินกับ การอาบน้ำแบบออนเซ็น ขณะที่ให้ความรู้สึกตามฤดูกาลใน rotemburo ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ ของโรงแรมที่จะนำเสนอให้กับแขกผู้มาเยือน ห้องอาบน้ำ สาธารณะ ขนาดใหญ่กว้างขวาง อุดมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แชมพู สบู่ และร่างกาย และอื่น ๆ อย่างเต็มที่ ท่านสามารถ แช่ onsen ได้อย่างอิสระ เท่าที่คุณต้องการ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง   สำหรับบริการอาหารเช้า และ เย็น เป็นแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกรับประทานอาหาร ที่คุณชื่นชอบ และ ยังมีเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไว้คอยให้บริการคุณที่บาร์ ของโรงแรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี บริการสปาภายในโรงแรม แพคเกจเล่นเทนนิสรวม 4 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมเตรียมเอาไว้ให้ อัตรค่าบริการห้องพัก ต่อท่าน 10,650 ¥ - 23,250 ¥   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

More Detail +

Save
42%

เที่ยวญี่ปุ่น หรรษา

Ichiban Special โตเกียว-เทศกาลดอกพิงค์มอส 5 วัน JF (อิสระ 1 วัน) ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ ราคาเดียว พิเศษสุดๆ 20,900.-  29 พ.ค.-2 มิ.ย. /  31 พ.ค.-4 มิ.ย.  ***รับได้วันละ 16 ที่เท่านั้น*** สอบถามโทร 02 719-8009 แผนกทัวร์ต่างประเทศ

More Detail +

20,900 บาท
Sold 20
 • Value35,999 บาท

 • Discount42%

 • Your Save15,099 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Tour Hilight

  Scandinavia 11 Days

  Scandinavia 11 Days...  เดนมาร์ก  : โคเปนเฮเก้น เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ช้อปปิ้งวอร์คกิ้งสตรีท ล่องเรือสำราญ DFDS นอร์เวย์ : ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ อุทยานฟร็อกเนอร์ เมืองฟลอม ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด เมืองเบอร์เก้น นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก FLAMSBANA สู่มีร์ดาล ออสโล บินภายในสู่อัลต้า แฮมเมอร์เฟสต์ นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ฮอนนิ่งสแวก                       ฟินแลนด์ : คาราจ็อก ทะเลสาบไอนารี อิวาโล่ ซาริเซลก้า โรวาเนียมิ                                                                                                                สวีเดน : บินภายในสู่เฮลซิงกิ ล่องเรือสำราญ Silja Line สต็อกโฮลม์  พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เที่ยวเขตเมืองเก่า โดยสายการบินไทย (TG)

  More Detail +

  บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน

  บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน... สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท –หาดจิมบารัน- บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) –วัดเม็งวี –  ช็อปปิ้งคูต้า - โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด -วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่ - วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ: โดนสายการบิน Garuda Indonesia (GA)


  More Detail +

  Japan Summer 6days 4night

  Japan Summer 6days 4night... กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ (ญี่ปุ่น) - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกายทรี - อะเมโยโกะ- ตึกทาเคยะ หรือ ตึกม่วง  - ช้อปปิ้งถนนชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ) - ล่องทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - GOTEMBA OUTLET- โอชิโนะ ฮักไก – ไร่องุ่น - ทะเลสาบฮามานะโกะ – นาโกย่า - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ  - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ – กรุงเทพฯ : โดยสายการบินไทย                                                                                  


  More Detail +

  Select Province in Thailand

  Special Offer

  Thai Airways (TG)

  เส้นทางเพิร์ธ วันนี้-31 สิงหา 57, 26 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 330 บิน / ช่วง 1 กันยา - 25 ตุลา, 29 มีนา 58 เป็นต้นไป ใช้ 787 Dreamliner บิน, เส้นทางซิดนี่ย์ ใช้ 747 ยกเว้นไฟลท์เช้า 28 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 777 บินเมลเบิร์น และ บริสเบน ใช้ 777 ตลอดทุกไฟล์ ใครอยากบิน 787 ทางเลือกมีแล้ว!!จองและเดินทางระหว่าง 22 กรกฎาคม 57 - 31 มกราคม 58

  หมดเขต : 31 ม.ค. 2558
  ราคาเริ่มต้น : 14 บาท
  More Detail +

  Asia Europe By RJ

  ตั๋วเครื่องบิน Kuala Lumpur  เริ่มต้น 3,000 บาท สำหรับทุกท่าน หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center  02-719 8009  ได้ตลอดเวลาทำการค่ะ เงื่อนไขสำคัญ : 1.ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน และต้องทำการซื้อตั๋วภายในวันที่ 31 พค. 2557 นี้เท่านั้น2.ไม่สามารถสะสมไมล์, ไม่สามารถอัปเกรด, ไม่สามรถแก้ไขชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง, ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง3.หลังซื้อตั๋วไปแล้ว สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ โดยเสียค่าธรรมเีนียม 2000 บาท/ครั้ง และต้องกลับภายใน 2 เืดือน นับจากวันที่เดินทางออก4.หากใช้ตั๋วขาไปแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องขอคืินเงินตั๋วขากลับ5.ต้องอยู่ที่เมืองนั้นๆ อย่างน้อย 2 วัน ขึ้นไป

  หมดเขต : 30 มิ.ย 2557
  ราคาเริ่มต้น : 3,000 บาท
  More Detail +

  Qatar(QR)

  จากกรุงเทพ ถึง ลอนดอน ปารีส แฟรงเฟิร์ต โรม มิลาน เบอร์ลิน 17,900 เจนีวา Geneva 19,800 Book Now!ซูริค Zurich 19,800 Book Now!เวียนนา Vienna 19,800 Book Now!มิวนิค Munich 19,800บาร์เซโลน่า Barcelona 19,800 สำหรับทุกท่าน หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-719-8009Call Center 02-719 8009 ได้ตลอดเวลาทำการค่ะ

  หมดเขต : 15 พ.ค. 2556
  ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
  More Detail +

  Travel Diary

  ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

  ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   โรงแรม ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่พักสำหรับผู้ที่แสวงหาความผ่อนคลาย และความบันเทิง     ที่ตั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร และ สามารถเดินทางไปถึงสนามบินได้ภายใน 45 นาที   โรงแรม ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว และมีห้องพักจำนวน 240 ห้อง นัก ท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ อาทิ สฟิงค์ เธียร์เตอร์, ออล 4 ไดวิ่ง และหาดป่าตอง เป็นต้น   สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มอบความสะดวกสบายสูงสุดในการเข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับ ร้านอาหาร, พื้นที่สูบบุหรี่, คอฟฟี่ช็อป, บริการซักรีด, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน เมื่อเข้าพักในที่พักที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้     ห้องพักของโรงแรม ได้รับการ ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบความสะดวกสบายในระดับสูงสุด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย อาทิ เครื่องเป่าผม, โต๊ะเขียนหนังสือ, ภาพยนตร์ชมในห้องพัก, ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหากและอ่างอาบน้ำ, พื้นที่นั่งเล่นในห้องพักแต่ละห้อง     ทางโรงแรมมี สิ่งอำนวยความสะดวก ทางสันทนาการหลายหลายไว้คอยให้บริการ รวมถึง สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, อ่างอาบน้ำร้อน, บริการนวด, ห้องอบไอน้ำ ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นการพักผ่อนที่แสนสบายไร้กังวล   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

  More Detail +

  ฮูสเทนบอช ดินแดนอันแสนคลาสสิก

  ฮูสเทนบอช ดินแดนอันแสนคลาสสิก     ฮูสเทนบอช หรือ HTB คือ รีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีอายุครบรอบ 20 ปี เมื่อปี 2012 บนพื้นที่ขนาด 1,520,000 ตร.ม. คุณจะได้พบกับดินแดนยุโรปสุดคลาสสิค เมื่อได้เดินรอบเมือง คุณจะได้สัมผัสถึงโลกใบใหม่ที่ต่างจากชีวิตประจำวัน     พร้อมทั้ง สวนสนุก ที่พร้อมตอบรับความต้องการทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ สวนดอกไม้บานสะพรั่งตลอดสี่ฤดู ไปจนถึง เครื่องเล่นแนวหวาดเสียว ฮูสเทนบอช ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สร้างรอยยิ้ม ให้ทุกคน   เฮ้าส์เทนบอช ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 25 มีนาคม 1992 ในจังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) บนเกาะคิวชู และยังเป็นหมู่บ้านฮอลแลนด์ เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ ถูกสร้างเป็นรีสอร์ท ที่สร้าง เลียนแบบพระราชวัง Huis Ten Bosch (Huis ten Bosch Palace) ของประเทศเนเธอร์แลนด์   มีทั้ง ธีมพาร์ค และมี รีสอร์ท ที่พักไว้ ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเฮ้าส์เทนบอช และต้องการพักในเฮ้าส์เทนบอชอย่างครบครัน   นอกจากนี้แล้ว บริเวณโดยรอบเฮ้าส์เทนบอช ยังมี ดอกไม้นานาพรรณ ให้ชม และมีเทศกาลต่างๆ หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งปี โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่ถูกนำมาปลูกเป็นจำนวนมาก     นอกจากนี้แล้ว ภายในเฮ้าส์เทนบอช ยังมี กังหันลมขนาดยักษ์ และ อาคารก่ออิฐ ที่มีความสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวราวกับว่านี่คือเมืองๆหนึ่งในประเทศ เนเธอร์แลนด์จริงๆ   " เฮ้าส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) " หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่นที่เมืองซาเซโบะ เฮ้าส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีห้องพักสไตล์ยุโรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมไม้ดอกที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดอกทิวลิป”     บรรยากาศใน “เฮ้าส์เท็นบอช” หรือหมู่บ้านฮอลแลนด์ ที่เมืองซาเซโบะ ได้ รวบรวมสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง คูน้ำ หอนาฬิกา กังหันลม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ไว้ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว   ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Ornamental Glass Museum ที่ได้รับการขนานนามในเรื่องของ “โคมไฟแก้ว” โคมไฟนี้ได้นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส ตัว โคมไฟมีความยาวถึง 3.5 เมตร มีน้ำหนัก 750 กิโลกรัม    Porcelain Museum ภายในประกอบด้วย ถ้วยชาม เครื่องลายคราม ที่ถูกประดิดประดอยขึ้นมาจากช่างผู้ชำนาญงาน   ด้วยความประณีต และยังมี โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมี สวนสนุก ที่มีเครื่องเล่นมากมายที่ให้เลือกสรร และรับรองได้เลยว่า สวนสนุกแห่งนี้จะทำให้คุณสนุกจนยากที่จะลืมเลือน   สิ่งที่เป็น ไฮไลท์ของหมู่บ้าน แห่งนี้ คือ ทุ่งดอกทิวลิป และ ดอกไม้นานาพรรณ ที่สวยสดงดงามและพร้อมจะบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

  More Detail +

  5 เมนูคลาสสิก@ฮ่องกงไปแล้วต้องลอง!!!

  5 เมนูคลาสสิก@ฮ่องกงที่ไปแล้วต้องลอง!!!   บะหมี่ เป็นการนำ แป้งผสมไข่ที่ถูกนวดตีจนเหนียวนุ่มถูกรีดแล้วตัดเป็นเส้นพร้อมลวกน้ำร้อนกินกับซุปหอมๆ รสชาติกลมกล่อมเป็นอาหารที่พบเจอได้ง่ายมากในฮ่องกง และเป็นอาหารที่คุ้นเคย ในฮ่องกงท่านสามารถหาบะหมี่ทานได้ทั้งแบบร้านค้าเล็กๆ ริมทางในย่านชุมชนที่มีเพียงบะหมี่และพักในน้ำซุป     ไปจนถึง บะหมี่ในร้านอาหารทั่วไป และ บะหมี่ในภัตตาคารที่อลังการไปด้วยวัตถุดิบราคาแพงดัดแปลงให้เป็นหลากเมนู เช่น บะหมี่เป็ดย่าง บะหมี่หมูย่าง บะหมี่หมูแดง บะหมี่หมูตุ๋น บะหมี่เกี๊ยวปู บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง เป็นต้น     อีกทั้งใน ฮ่องกงยังมีร้านบะหมี่หลายแห่งที่ดำเนินกิจการขายความอร่อยมานานหลายสิบปี ซึ่ง นักท่องเที่ยวมักดั้นด้นไปชิม และส่วนใหญ่ไม่ผิดหวังแม้แต่นิดเดียว     โจ๊ก อีกเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงก็คือ “โจ๊ก” สำหรับชาวฮ่องกงแล้วโจ๊กไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นอาหารเช้าเท่านั้น แต่เราสามารถเสาะหาโจ๊กในฮ่องกงกินได้ตลอดทั้งวัน และไม่จำกัดมื้อ โดยเฉพาะ เพื่อนซี้ที่แสนดีของโจ๊กฮ่องกงก็คือ ปาท่องโก๋ตัวยาว     โจ๊กฮ่องกง มีเนื้อข้าวขาวเนียนนุ่ม ไม่ข้นไม่ใสจนเกินไป ข้าวที่นำมาต้มกับโจ๊กจะถูกแช่น้ำค้างคืนไว้ก่อนเสมอ และ ผ่านการเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนเข้ากับน้ำซุป อาจโรยด้วยพริกไทย ต้นหอม ขิงซอย และหมี่กรอบ     ซึ่งก็จะมีโจ๊กให้เลือกรับประทานต่างๆมากมาย อาทิ โจ๊กหมูสับ โจ๊กใส่เครื่องในหมู โจ๊กไข่เยียวม้า โจ๊กปลา โจ๊กไก่ โจ๊กหอยเชลล์ โจ๊กเป๋าฮื้อ และสารพัดรูปแบบที่คุณต้องการ     ทาร์ตไข่ “ทาร์ตไข่ที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่ฮ่องกง” คำกล่าวนี้เป็นของ “Chris Patten” ผู้ว่าราชการคนสุดท้ายของฮ่องกงซึ่งกล่าวไว้ เมื่อได้ทานทาร์ตไข่ในร้านแห่งหนึ่งจนทำให้ร้านนี้โด่งดังทั่วฮ่องกงมาช้านาน     ทาร์ตไข่ เป็นเหมือนสัญญาลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของฮ่องกง เลยทีเดียว แม้ว่าจะไม่ได้เป็นขนมที่มีต้นกำเนิดในฮ่องกงก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่ชาวยุโรปทิ้งไว้ให้ในยุคอาณานิคม ต่อมา ชาวฮ่องกงก็ดัดแปลงทาร์ตไข่ จากสูตรเดิมที่มีเพียงส่วนผสมของแป้ง และไข่ให้มีคัสตาร์ดเพิ่มเข้ามา     เมื่ออบจนได้ที่ขนมจะมีสี เหลืองนวลกรอบนอกนุ่มใน ได้รสชาติของทาร์ตไข่ที่หอมหวาน และเข้มข้น ถูกปากทั้งชาวเอเชีย และชาวยุโรป โดยเฉพาะชาวไทยเมื่อไปถึงฮ่องกงก็มักจะหาทาร์ตไข่อร่อยๆ ทานกันเสมอ   ซุปงู ซุปงู ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะใน เชื่อกันว่าช่วยแก้ไข้ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ โดยจะนำเนื้องูหั่นฝอยเป็นเส้นสีขาวๆบางๆเสิร์ฟมาในน้ำซุปเห็ดผสมซีฟู้ด และใบมะนาว     ติ่มซำ ถ้ามาฮ่องกงแล้วไม่ได้ลองทานติ่มซำก็เหมือนไม่ได้เยือนถิ่นติ่มซำ ติ่มซำมีกรรมวิธีในการทำหลากหลาย อาทิ วิธีการทอด การอบ การนึ่ง หรือการจัดติ่มซำให้พอดีคำ     เมนูติ่มซำที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ซาลาเปาไส้หมูแดงเนื้อแป้งนุ่มกรอบ และไส้หมูแดงหอมหวาน  ฮะเก๋าแป้งนุ่ม เนื้อแน่น ก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งบางนุ่ม ราดด้วยน้ำซอสรสกลมกล่อม มีทั้งไส้หมูแดง ไส้กุ้ง และอื่นๆ ปอเปี๊ยะไส้กุ้ง และไข่ขาวไชเท้าก้วย หรือ ขนมผักกาด ขาไก่ซอสน้ำแดง ขนมจีบหมูกุ้ง เป็นต้น   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

  More Detail +