Recomended Package

เก็นติ้ง KL ปุจตราจาย่า

Package Tour Genting-Kuala Free&Easy 3D2N  หากวันแรกเดินทางถึงกัวลาไฟล์ท บ่าย-เย็น / สามารถเปลี่ยนเป็นพักเก็นติ้งในคืนแรก วันแรก กรุงเทพฯ-กัวลา-รับที่สนามบิน /วันที่สอง ปุจตราจาย่า-เก็นติ้ง / วันที่สาม ลงจากเขา-เที่ยวกัวลา-ช้อปปิ้ง-ส่งสนามบินเลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ วันแรก  กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุจตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์  ………… รับทุกท่าน ณ สนามบิน ประเทศมาเลเซีย หลังผ่านด่านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่ชูป้ายรับบริเวณประตูทางออกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซียซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค บ่าย เดินทางถึงสถานี SKY WAY กระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตรซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย..ชมธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูง    กว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าเช็คอินสู่ที่พักFIRSTWORLD HOTEL  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับ เครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)หรือหาความสำราญจากการเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย   (อิสระอาหารค่ำ) ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิดมีให้ท่านได้เลือกทานมากมาย ทั้งร้านอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง หรือ จะเป็นร้านฟาสฟู๊ดต่างๆมากมาย อาทิเช่นแมคโดนัล-KFCข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เด็กอายุต่ำกว่า 21ปี  ห้ามเข้าคาสิโน           สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ        (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเที่ยวเก็นติ้ง)  วันที่สอง  ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง – ตึกแฝดปิโตรนาสเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมหลังอาหารเชิญท่านอิสระกับบรรยากาศยามเช้าแสนเย็นสบายพักผ่อน ถ่ายรูปตามสะดวก  สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 45นาที-สู่กกรุงกัวลาลัมเปอร์)นำทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิ์ของชาวฮินดู ซึ่งเนวัดที่ชาวมาเลเซียนับถือเป็นอย่างมากวัดหนึ่งบนหน้าผานำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP โรงงานผ้าบาติก เชิญชิมผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น ฯลฯ นำท่านชมร้านนาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซื้อนาฬิกา และสร้อยเงินแควนตั้มในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของมาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก)บ่าย นำท่านสู่ร้านช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทั้งไวท์ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างที่มีไว้ให้ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงานจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดปิโตรนัสในมุมที่สวยที่สุด จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ณ ห้างSURIE ภายในตึกแฝดปิโตนาส หากมีเวลาเหลือนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามสะดวก อิสระอาหารค่ำบริเวณห้างภายในตึกแฝด............ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินสู่โรงแรมที่พัก ANCASA HOTEL OR SIMILAR  วันที่สาม อิสระ - กรุงเทพ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย………… ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน      เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ 8-10 ท่าน >>>>>> 3,990 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)6-7   ท่าน  >>>>>> 4,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)4-5   ท่าน  >>>>>> 5,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)2-3   ท่าน  >>>>>> 8,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กไม่มีเตียง >>> 1,000 บาท     (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กมีเตียง >>>>> ราคาเท่าผู้ใหญ่ ***หมายเหตุ บนเก็นติ้งไม่มีห้องเสริมเตียง และไม่มีเตียงเสริม*** พักเดี่ยว + เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ***หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์ + Ser charge ท่านละ 400 บาท******หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับช่วงพีค + Ser charge ท่านละ 800 บาท***

More Detail +

Recomended Hotel

Kasugai View Onsen Hotel.

ยินดีต้อนรับสู่ Kasugai View Onsen Hotel.   ถ้ากล่าวถึง "ออนเซ็น" ชื่อนี่คนที่ชื่นชอบญี่ปุ่นคนไม่มีใครไม่รู้จัก หลายๆคนที่มีโอกาสเคยไปประเทศญี่ปุ่นอาจจะไปเคยแช่มาแล้ว หรือ อีกหลายๆคนที่อยากจะลองเข้าไปสักครั้ง แต่อายเลยไม่กล้าเข้าไปคงมีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน หลายๆคนรู้จักออนเซน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่แช่กันนั้น จริงๆแล้วมีกี่ประเภท   ออนเซ็น คือ ปรากฏการณ์ที่น้ำพุผุดขึ้นมาจากใต้ดินในสภาพของน้ำร้อน โดยทั่วไปมักจะเรียกสถานที่ที่ให้เข้าอาบน้ำร้อนนั้นว่า “ออนเซ็น” ออนเซนมีด้วยกัน 5 ปะเภท ได้แก่ บ่อแยกสำหรับผู้ชายเท่านั้น, บ่อแยกสำหรับผู้หญิงเท่านั้น, บ่อรวมสำหรับชาย และ หญิง, บ่อรวมส่วนตัวสำหรับครอบครัว, บ่อรวมส่วนตัว สำหรับคู่รักสองคนเท่านั้น   ที่ Kasugai View Onsen Hotel มีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ให้กับแขกผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย ภายในห้องพัก มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 8-10 ผืน ขนาด (13.2-16.5 9 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อนก็ได้ ภายในห้องพักจะมีอ่างล้ามมือไว้ให้บริการ   เวสเทิร์น ห้องพัก สไตล์ญี่ปุ่น เป็นห้องพักแบบหรูหรา สไตล์ตะวันตก  มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 6-10 ผืน ขนาด (9.9 - 16.5 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อน ภายในมีอ่างอาบน้ำเตรียมไว้ให้   โรงแรมแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือ ผู้ที่เดินทางเป็นคู่ นอกจากนี้ ยังมี ข้อเสนอ พิเศษสำหรับหนึ่งคืน พร้อมอาหารเช้า ห้องพักกว้างประมาณ 20ตารางเมตร และ มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ อุปกรณ์ที่มี ฟังก์ชั่น อาทิ ห้องสุขาพร้อม โถปัสสาวะหญิง   ถัดไปเป็นการเพลิดเพลินกับ การอาบน้ำแบบออนเซ็น ขณะที่ให้ความรู้สึกตามฤดูกาลใน rotemburo ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ ของโรงแรมที่จะนำเสนอให้กับแขกผู้มาเยือน ห้องอาบน้ำ สาธารณะ ขนาดใหญ่กว้างขวาง อุดมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แชมพู สบู่ และร่างกาย และอื่น ๆ อย่างเต็มที่ ท่านสามารถ แช่ onsen ได้อย่างอิสระ เท่าที่คุณต้องการ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง   สำหรับบริการอาหารเช้า และ เย็น เป็นแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกรับประทานอาหาร ที่คุณชื่นชอบ และ ยังมีเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไว้คอยให้บริการคุณที่บาร์ ของโรงแรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี บริการสปาภายในโรงแรม แพคเกจเล่นเทนนิสรวม 4 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมเตรียมเอาไว้ให้ อัตรค่าบริการห้องพัก ต่อท่าน 10,650 ¥ - 23,250 ¥   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

More Detail +

Save
6%

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส (สายการบินอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) กรุงเทพฯ – ฮานอย –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง-ช้อปปิ้ง ตลาดเมือง ซาปา ซาปา – น้ำตกสีเงิน -Coc Leu Market - ฮานอย ฮานอย – สุสานลุงโฮ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - กรุงเทพ   กำหนดการเดินทาง วันที่  06-09  ส.ค. 58                                 14,900.-  วันที่  03-06 , 10-13 , 24-27 ก.ย. 58              14,900.-

More Detail +

14,900 บาท
Sold 5
 • Value15,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,000 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Tour Hilight

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ + กำแพงโบราณ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก – SHOPPING - ร้านชา - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ  กำหนดเดินทาง     วันที่ 29 ธ.ค. 58-02 ม.ค.59(วันปีใหม่)          ราคา 26,900.-                               วันที่ 20-24 /27-31 ม.ค.59                           ราคา 24,900.-                               วันที่ 17-21  ก.พ.59                                     ราคา 25,900.-                               วันที่ 24-28 ก.พ.59                                       ราคา 24,900.-

  More Detail +

  เยอรมัน เชค ออสเตรีย 7 วัน

  เยอรมัน เชค ออสเตรีย 7 วัน... กรุงเทพฯ-มิวนิค - มาเรียนสเก้ลาสเน่ - คาร์โลวีวารี่ - ปราก - เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน – OUTLET PRANDOF - บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน :อียิปต์แอร์


  More Detail +

  KOMATSU ISHIKAWA 6 วัน 4 คืน

  KOMATSU ISHIKAWA 6 วัน 4 คืน (ปีใหม่) โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - สนามบินโคมัตสึ - สนามบินโคมัตสึ - คานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอน - ย่านร้านน้ำชาเก่า - ตลาดโอมิโช - คาวะออนเซน - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - นาโงย่า - นาโกย่า - วัดนิตไทยจิ - MITSUI OUTLET JAZZDREEM - ห้างอิออน - ลานสกีทาคันโบะ - ฟุคุอิ - หน้าผาโทจินโบ - คานาซาว่า - สนามบินโคมัตสึ - กรุงเทพฯ กำหนดการเดินทาง:    29 ธันวาคม 2558 – 03 มกราคม 2559         ราคา  49,900.-


  More Detail +

  Select Province in Thailand

  Special Offer

  London Super Special กับ EVA AIR

  London Super Special กับ EVA AIR BKK-LHR ราคาเริ่มต้นที่ 33,300 บาท ระยะจำหน่ายตั๋ว 1 ต.ค. - 14 พ.ย. 57 ออกเดินทาง Low Season : 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 57 High Season : 21 - 31 ธ.ค. 57 ราคานี้เป็นราคาไปกลับ และรวมภาษีต่างๆแล้วโดยคำนวณจากช่วง Low Season ราคาตั๋วช่วง High Season กรุณาสอบถาม ราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน กรุณาแจ้งวันเดินทางไปกลับเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง การจองล่วงหน้าภายใน 14 วัน หลังการทำจองตั๋วจะต้องออกเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน * ตั๋วมีอายุเริ่มต้น 1 เดือน ไม่มีส่วนลดค่าโดยสารสำหรับเด็ก  การยกเลิกบัตรโดยสาร มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 4,000 บาท การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีมีบัตรโดยสารราคาเท่ากัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Napira Travel โทร.02-7198009

  หมดเขต : 14 พ.ย. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 33,300 บาท
  More Detail +

  Thai Airways (TG)

  เส้นทางเพิร์ธ วันนี้-31 สิงหา 57, 26 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 330 บิน / ช่วง 1 กันยา - 25 ตุลา, 29 มีนา 58 เป็นต้นไป ใช้ 787 Dreamliner บิน, เส้นทางซิดนี่ย์ ใช้ 747 ยกเว้นไฟลท์เช้า 28 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 777 บินเมลเบิร์น และ บริสเบน ใช้ 777 ตลอดทุกไฟล์ ใครอยากบิน 787 ทางเลือกมีแล้ว!!จองและเดินทางระหว่าง 22 กรกฎาคม 57 - 31 มกราคม 58

  หมดเขต : 31 ม.ค. 2558
  ราคาเริ่มต้น : 14,295 บาท
  More Detail +

  การบินไทย และ การบินไทยสมายล์

  เที่ยวไทย คลายร้อน (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ) สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 30 กันยายน  2557 เริ่มออกเดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2557   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-7198009

  หมดเขต : 15 ก.ค. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท
  More Detail +

  Travel Diary

  ขนมสุดแสนอร่อยจากญี่ปุ่น

  ขนมสุดแสนอร่อยจากญี่ปุ่น   ซากุระโมจิ (Sakuramochi) ฟังชื่อแล้วเดาไม่ยากเลยว่าเจ้าขนมชนิดนี้ต่องเป็น “โมจิ” ชนิดหนึ่ง และ ก็คงจะมีความเป็น “ซากุระ” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆ ซึ่งก็ถูกต้องตามนั้น “ซากุระโมจิ” (Sakuramochi) เป็นขนมที่จะทำขึ้นในเทศกาล “วันเด็กผู้หญิง” ที่จะจัดขึ้นทุกวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี และ เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมีดอกซากุระสำหรับเป็นส่วนประกอบของขนมชนิดนี้   ดังโงะ (Kushi-dango) ภาพของ ขนมที่ทำจากแป้งเหนียวๆ ปั้นเป็นก้อนกลมๆ รสชาติเค็มๆ เสียบไม้ย่าง ไฟค่อนข้างคุ้นตาสำหรับชาวไทย และ รู้จักกันดีว่า เป็นขนมญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ดังโงะ” (Dango) แต่ที่เราชาวไทยอาจไม่รู้ก็คือ จริงๆแล้วขนมดังโงะมีมากมายหลายชนิดมาก แบบที่เสียบไม่คุ้นตานั้น เป็นแค่ดังโงะชนิดหนึ่งเท่านั้น   ดังโงะเป็นขนมโบราณ เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีของชาวญี่ปุ่นที่ ทำจากแป้งสาลี หรือ ผสมแป้งข้าวเหนียวนวดจนเหนียวนุ่ม แต่ก็มีบางสูตรอาจเติมเนื้อเต้าหู้เข้าไปผสมด้วย จากนั้นจะปั้นเป็นก้อนกลมตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำไปนึ่ง หรือ ต้มในน้ำเดือดจนสุก ย่างบนเตาถ่าน ก่อนจะราดด้วยสารพัด หน้าต่างๆ เช่น โชยุ มิโสะ ถั่วแดงกวน มันเทศหวาน งาดำบด หรือ ห่อสาหร่าย จนถึงปัจจุบันเราก็จะได้เห็นดังโงะที่ทำด้วยแปลงสีต่างๆ นอกจากสีขาวแล้วก็ยังทมีสีชมพู และ สีเขียวร่วมด้วย สีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นดังโงะชาเขียวนั่นเอง โดยรวมแล้วก็มีทั้งแบบเค็ม และ แบบหวาน   อุอิโระ (Uirou) อาจไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาชาวไทยสักเท่าไร แต่อยากบอกว่านี้ คือ ขนมโบราณเก่าแก่ และ ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนาโกยา แถมยังเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นมายาวนาน และ ยิ่ง นิยมมากสำหรับการซื้อมอบให้กันเป็นของฝาก จากนาโกย่า และ เมืองอื่นๆ ในแถบจังหวัด “ไอจิ” (Aichi)     หากเป็น อูอิโระที่ขึ้นชื่อ และ มีชื่อเสียงที่สุด รวมทั้ง มีรสชาติอร่อย และ ได้รับความนิยมมากที่สุดในนาโกยา ก็ต้องเป็นของ “Aoyagi Uirou” ร้านเก่าแก่ที่โด่งดังในเรื่องขนมอุอิโระมายาวนานถึง 130 ปี ไม่ว่าใครมาเที่ยวนาโกยาเป็นต้องแวะมาซื้ออุอิโระจากร้านนี้เสมอ หรือ ไม่ก็ซื้อได้ตามร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากนาโกยา หรือ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากทั่วทั้งประเทศ และ ในสนามบินทุกแห่งในญี่ปุ่น   อาหารญี่ปุ่น นั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องความสวยงาม ทั้งออกแบบ ทั้งตกแต่ง แต่ละจานก่อนจะกลายเป็นอาหารท้อง ก็จะกลายเป็นอาหารตาก่อนจนอิ่มอกอิ่มใจตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มกินชิ้นแรกก่อนด้วยซ้ำ เรียกได้ว่า เป็นทั้งอาหาร และ ศิลปะผสมผสานกัน และ ก็ไม่ลืมที่ คุณค่าทางโภชนาการ ความสด และ ความอร่อยที่คนทั่วโลกพากันหลงใหลมานาน ซึ่งใช่แค่เพียงอาหารทั่วไปเท่านั้น แต่คนญี่ปุ่นยังมีอารมณ์พริ้วไหวไปกับการรังสรรค์ขนม และ ของหวานต่างๆ ให้มีน่าตาน่ารัก น่ารับประทาน จนขนมบางชนิดแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นขนมเพราะเผลอคิดไปว่าเป็นตุ๊กตา หรือ ของแต่งบ้าน   สำหรับ ขนมในญี่ปุ่น นั้นจะมีชื่อ เรียกว่า “วากาชิ” (Wagashi) ที่คาดกันว่าชาวญี่ปุ่นรู้จักทำขึ้นมาตั้งแต่เมื่อพันกว่าปีมาแล้วตั้งแต่สมัยนาระ แต่ก็โดดเด่น และ เพิ่มชนิดกันมากที่สุดในสมัยเอโดะ ขนมญี่ปุ่นอันดับแรกเลยก็คือ จะเน้นที่การมีรสชาติหวานจัด มีบ้างสำหรับบางชนิดที่หวานกำลังดี แต่ก็เน้นหวานอย่างเดียวไม่มีหลากรสเค็มมันเหมือนบ้านเรา     บางชนิดเป็น ขนมโบราณ ที่ กำเนิดเกิดมาคู่กับชนชาติญี่ปุ่นนับร้อยปี บางชนิดถือเป็นขนมโบราณแต่มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบบางส่วนให้ทันสมัย และ ทันโลก มีรสชาติเป็นสากล ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ถุกปากนักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ในขณะที่บางชนิดก็เป็นของใหม่ที่มีการผสมนม เนย และ ซอล์ฟครีมตามวัฒนธรรมการกินจากฝั่งตะวันตก โดยที่ชาวญี่ปุ่นเองก็ชื่นชมมากเสียด้วย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

  More Detail +

  A-One Pattaya Beach Resort

  A-One Pattaya Beach    รีสอร์ทสวยติดชายหาด และทะเลที่ A - One Pattaya Beach Resort กับทั้งหมด 52 ห้องที่มองเห็นวิวทะเล อันสวยงาม   A-One Pattaya Beach Resort ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดพัทยา ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ กีฬาทางทะเล พร้อมกับ แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และ สถานบันเทิงยามค่ำคืน ที่หลากหลาย   ห้องพักกว้างขวาง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ และงานศิลปะ ในแต่ละห้องมีระเบียงส่วนตัว อาทิ ห้อง Beach Deluxe มีวิวทะเลสวยงาม ในขณะที่ห้อง Ocean View Deluxe มองเห็นวิวชายหาดจากอ่างอาบน้ำ   ห้องพัก ทุกห้องมีช่อง สัญญาณดาวเทียม ทีวีจอแบน และ ห้องน้ำ หินอ่อนหรูหรา พร้อมฝักบัว และอ่างอาบน้ำ   เพลิดเพลินกับการออกกำลังกายที่ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และใช้เวลาแช่ในสระว่ายน้ำให้กระปรี้กระเปร่า พักผ่อนบนดาดฟ้าพร้อมเครื่องดื่ม และ อาหารจากบาร์ อาหารว่าง (snack bar)    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Napira Travel Stylist  โทร. 02-719-8009

  More Detail +

  Travel Stylist Luxe Europe 2015

  Travel  Stylist Luxe Europe 2015 อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน Milan Expo 2015 - Jungfraujoch "Top of Europe" - The Fantastic Alsace Wine Region - Paris.   ภาพบรรยากาศ ทริปสุดพิเศษครั้งนี้  เพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา Napira Travel Stylist                                       ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านกับทริปสุดพิเศษในครั้งนี้ และภาพประทับใจสวยๆ ที่นำมาฝากกันด้วยค่ะ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

  More Detail +