Recomended Package

เก็นติ้ง KL ปุจตราจาย่า

Package Tour Genting-Kuala Free&Easy 3D2N  หากวันแรกเดินทางถึงกัวลาไฟล์ท บ่าย-เย็น / สามารถเปลี่ยนเป็นพักเก็นติ้งในคืนแรก วันแรก กรุงเทพฯ-กัวลา-รับที่สนามบิน /วันที่สอง ปุจตราจาย่า-เก็นติ้ง / วันที่สาม ลงจากเขา-เที่ยวกัวลา-ช้อปปิ้ง-ส่งสนามบินเลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ วันแรก  กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุจตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์  ………… รับทุกท่าน ณ สนามบิน ประเทศมาเลเซีย หลังผ่านด่านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่ชูป้ายรับบริเวณประตูทางออกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซียซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค บ่าย เดินทางถึงสถานี SKY WAY กระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตรซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย..ชมธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูง    กว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าเช็คอินสู่ที่พักFIRSTWORLD HOTEL  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับ เครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)หรือหาความสำราญจากการเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย   (อิสระอาหารค่ำ) ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิดมีให้ท่านได้เลือกทานมากมาย ทั้งร้านอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง หรือ จะเป็นร้านฟาสฟู๊ดต่างๆมากมาย อาทิเช่นแมคโดนัล-KFCข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เด็กอายุต่ำกว่า 21ปี  ห้ามเข้าคาสิโน           สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ        (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเที่ยวเก็นติ้ง)  วันที่สอง  ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง – ตึกแฝดปิโตรนาสเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมหลังอาหารเชิญท่านอิสระกับบรรยากาศยามเช้าแสนเย็นสบายพักผ่อน ถ่ายรูปตามสะดวก  สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 45นาที-สู่กกรุงกัวลาลัมเปอร์)นำทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิ์ของชาวฮินดู ซึ่งเนวัดที่ชาวมาเลเซียนับถือเป็นอย่างมากวัดหนึ่งบนหน้าผานำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP โรงงานผ้าบาติก เชิญชิมผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น ฯลฯ นำท่านชมร้านนาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซื้อนาฬิกา และสร้อยเงินแควนตั้มในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของมาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก)บ่าย นำท่านสู่ร้านช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทั้งไวท์ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างที่มีไว้ให้ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงานจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดปิโตรนัสในมุมที่สวยที่สุด จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ณ ห้างSURIE ภายในตึกแฝดปิโตนาส หากมีเวลาเหลือนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามสะดวก อิสระอาหารค่ำบริเวณห้างภายในตึกแฝด............ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินสู่โรงแรมที่พัก ANCASA HOTEL OR SIMILAR  วันที่สาม อิสระ - กรุงเทพ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย………… ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน      เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ 8-10 ท่าน >>>>>> 3,990 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)6-7   ท่าน  >>>>>> 4,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)4-5   ท่าน  >>>>>> 5,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)2-3   ท่าน  >>>>>> 8,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กไม่มีเตียง >>> 1,000 บาท     (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กมีเตียง >>>>> ราคาเท่าผู้ใหญ่ ***หมายเหตุ บนเก็นติ้งไม่มีห้องเสริมเตียง และไม่มีเตียงเสริม*** พักเดี่ยว + เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ***หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์ + Ser charge ท่านละ 400 บาท******หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับช่วงพีค + Ser charge ท่านละ 800 บาท***

More Detail +

Recomended Hotel

Kasugai View Onsen Hotel.

ยินดีต้อนรับสู่ Kasugai View Onsen Hotel.   ถ้ากล่าวถึง "ออนเซ็น" ชื่อนี่คนที่ชื่นชอบญี่ปุ่นคนไม่มีใครไม่รู้จัก หลายๆคนที่มีโอกาสเคยไปประเทศญี่ปุ่นอาจจะไปเคยแช่มาแล้ว หรือ อีกหลายๆคนที่อยากจะลองเข้าไปสักครั้ง แต่อายเลยไม่กล้าเข้าไปคงมีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน หลายๆคนรู้จักออนเซน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่แช่กันนั้น จริงๆแล้วมีกี่ประเภท   ออนเซ็น คือ ปรากฏการณ์ที่น้ำพุผุดขึ้นมาจากใต้ดินในสภาพของน้ำร้อน โดยทั่วไปมักจะเรียกสถานที่ที่ให้เข้าอาบน้ำร้อนนั้นว่า “ออนเซ็น” ออนเซนมีด้วยกัน 5 ปะเภท ได้แก่ บ่อแยกสำหรับผู้ชายเท่านั้น, บ่อแยกสำหรับผู้หญิงเท่านั้น, บ่อรวมสำหรับชาย และ หญิง, บ่อรวมส่วนตัวสำหรับครอบครัว, บ่อรวมส่วนตัว สำหรับคู่รักสองคนเท่านั้น   ที่ Kasugai View Onsen Hotel มีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ให้กับแขกผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย ภายในห้องพัก มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 8-10 ผืน ขนาด (13.2-16.5 9 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อนก็ได้ ภายในห้องพักจะมีอ่างล้ามมือไว้ให้บริการ   เวสเทิร์น ห้องพัก สไตล์ญี่ปุ่น เป็นห้องพักแบบหรูหรา สไตล์ตะวันตก  มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 6-10 ผืน ขนาด (9.9 - 16.5 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อน ภายในมีอ่างอาบน้ำเตรียมไว้ให้   โรงแรมแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือ ผู้ที่เดินทางเป็นคู่ นอกจากนี้ ยังมี ข้อเสนอ พิเศษสำหรับหนึ่งคืน พร้อมอาหารเช้า ห้องพักกว้างประมาณ 20ตารางเมตร และ มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ อุปกรณ์ที่มี ฟังก์ชั่น อาทิ ห้องสุขาพร้อม โถปัสสาวะหญิง   ถัดไปเป็นการเพลิดเพลินกับ การอาบน้ำแบบออนเซ็น ขณะที่ให้ความรู้สึกตามฤดูกาลใน rotemburo ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ ของโรงแรมที่จะนำเสนอให้กับแขกผู้มาเยือน ห้องอาบน้ำ สาธารณะ ขนาดใหญ่กว้างขวาง อุดมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แชมพู สบู่ และร่างกาย และอื่น ๆ อย่างเต็มที่ ท่านสามารถ แช่ onsen ได้อย่างอิสระ เท่าที่คุณต้องการ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง   สำหรับบริการอาหารเช้า และ เย็น เป็นแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกรับประทานอาหาร ที่คุณชื่นชอบ และ ยังมีเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไว้คอยให้บริการคุณที่บาร์ ของโรงแรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี บริการสปาภายในโรงแรม แพคเกจเล่นเทนนิสรวม 4 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมเตรียมเอาไว้ให้ อัตรค่าบริการห้องพัก ต่อท่าน 10,650 ¥ - 23,250 ¥   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

More Detail +

Save
18%

มาเลเซีย 3วัน 2คืน

Malaysia Super promotion 3วัน 2คืน... เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (อิสระท่องเที่ยวรอบเมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยรถบัส KL HOP-ON HOP-OFF) พักโรงแรมหรูระดับ 5ดาว 2คืน ราคาเดียว พิเศษสุดเพียง 8,888 บาท   28 - 30 พ.ย. 57 / 4-6 ,12-14 ,19-21 ,26-28 ,29-31 ธ.ค.57 ***รับได้วันละ 5 ที่เท่านั้น*** สอบถามโทร 02 719-8009 แผนกทัวร์ต่างประเทศ

More Detail +

8,888 บาท
Sold 15
 • Value10,900 บาท

 • Discount18%

 • Your Save2,012 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Tour Hilight

  เยอรมัน เชค ออสเตรีย 7 วัน

  เยอรมัน เชค ออสเตรีย 7 วัน... กรุงเทพฯ-มิวนิค - มาเรียนสเก้ลาสเน่ - คาร์โลวีวารี่ - ปราก - เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน – OUTLET PRANDOF - บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน :อียิปต์แอร์

  More Detail +

  Hokkaido Fantastic Winter

  Special Trip! Hokkaido 6 Days    ทริปในฝันเที่ยวฮอกไกโดแบบไม่เหมือนใคร กับ Hokkaido Fantastic Winter จิบไวน์ที่ โทคาจิ ไวน์ คาสเซิล เดินชมสวนนกกระเรียน แวะดูความน่ารักใน หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ชมธรรมชาติอันสวยงาม ใน ทะเลสาบมาชู ล่องเรือฝ่า ความหนาวเหน็บไปกับ เรือตัดน้ำแข็งออรอร่า เดินเตร็ดเตร่ชมความน่ารักใน เมืองโอตารุ ตะลุยร้านเด็ดสุดยอดความอร่อย   ไปกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณอิงค์  หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์   14 - 19 มีนาคม นี้ รีบกันหน่อยนะก่อนหิมะละลาย exclusive private tour  รับจำนวนจำกัด (15 ท่าน) เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ณพีรา ทราเวล สไตล์ลิสต์ จำกัด (Napira Travel Stylist)  โทร: 02-719 8009  Email : napiratravel@yahoo.com, ticket.napira.trvl@gmail.com หรือ ติดต่อ คุณทสิน (ตั้ว) โทร: 084-329-7852 (แผนกทัวร์ต่างประเทศ)


  More Detail +

  แกรนด์โปรแลนด์ 10วัน

  แกรนด์โปรแลนด์ 10วัน... กรุงเทพฯ – เวียนนา - วอร์ซอว์ – ชมเมือง - วอร์ซอว์ – ปราสาทมาลบอร์ก – กดังส์ - โตรุน – รอตสวาฟ - เชสโตโชว่า - คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - ค่ายออสวิซึม - คราคูฟ - ซาโกปาเน่ - คราคูฟ - ชมเมือง - คราคูฟ - พระราชวังหลวง - มหาวิหารวาเวล – กรุงเทพฯ :โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์


  More Detail +

  Select Province in Thailand

  Special Offer

  London Super Special กับ EVA AIR

  London Super Special กับ EVA AIR BKK-LHR ราคาเริ่มต้นที่ 33,300 บาท ระยะจำหน่ายตั๋ว 1 ต.ค. - 14 พ.ย. 57 ออกเดินทาง Low Season : 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 57 High Season : 21 - 31 ธ.ค. 57 ราคานี้เป็นราคาไปกลับ และรวมภาษีต่างๆแล้วโดยคำนวณจากช่วง Low Season ราคาตั๋วช่วง High Season กรุณาสอบถาม ราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน กรุณาแจ้งวันเดินทางไปกลับเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง การจองล่วงหน้าภายใน 14 วัน หลังการทำจองตั๋วจะต้องออกเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน * ตั๋วมีอายุเริ่มต้น 1 เดือน ไม่มีส่วนลดค่าโดยสารสำหรับเด็ก  การยกเลิกบัตรโดยสาร มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 4,000 บาท การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีมีบัตรโดยสารราคาเท่ากัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Napira Travel โทร.02-7198009

  หมดเขต : 14 พ.ย. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 33,300 บาท
  More Detail +

  Thai Airways (TG)

  เส้นทางเพิร์ธ วันนี้-31 สิงหา 57, 26 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 330 บิน / ช่วง 1 กันยา - 25 ตุลา, 29 มีนา 58 เป็นต้นไป ใช้ 787 Dreamliner บิน, เส้นทางซิดนี่ย์ ใช้ 747 ยกเว้นไฟลท์เช้า 28 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 777 บินเมลเบิร์น และ บริสเบน ใช้ 777 ตลอดทุกไฟล์ ใครอยากบิน 787 ทางเลือกมีแล้ว!!จองและเดินทางระหว่าง 22 กรกฎาคม 57 - 31 มกราคม 58

  หมดเขต : 31 ม.ค. 2558
  ราคาเริ่มต้น : 14,295 บาท
  More Detail +

  การบินไทย และ การบินไทยสมายล์

  เที่ยวไทย คลายร้อน (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ) สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 30 กันยายน  2557 เริ่มออกเดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2557   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-7198009

  หมดเขต : 15 ก.ค. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท
  More Detail +

  Travel Diary

  5 เมนูเผ็ดร้อนของอาหารเกาหลี!

  5 เมนูเผ็ดร้อนของอาหารเกาหลี!     Takkalbi หรือ Dakgakbi (ดักคาลบิ) ดักคาลบิ ไก่บาร์บีคิวผัดซอส อาหารขึ้นของเมืองชุนชอน โดยเป็นการ นำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดรวมกับซอสพริกไทยแดงแบบเกาหลี เวลารับประทาน จะนำผักกาดเขียว มาห่อรับประทาน  เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ หรือน้ำซุปเย็น     Tteokbokki (ต๊อกบ๊อกกี) เมนูอาหารที่ฮิตสุดๆ โดยเฉพาะในหมู่วัยเรียน ต๊อกบ๊อกกี ถือได้ว่าเป็นอาหาร Fast Food ของเกาหลี รสชาติของต๊อกบ๊อกกีจะออกรสจืดอมหวาน เมื่อ ราดซอส สีแดงที่ได้มาจาก โกชูจัง (ซอสพริก เกาหลี) แล้วจะอร่อยกลมกล่อมรสชาติเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ     Abiko curry (ข้าวหน้าแกงกะหรี่) ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ทีมีให้เลือกความเผ็ดร้อนได้หลายระดับตามใจคนรับประทานกันเลย รสชาติและหน้าตาก็คล้ายกับข้าวหน้าแกงกะหรี่ของญี่ปุ่น พูดง่ายๆก็คืออาหารญี่ปุ่นนั่นเอง     Jjambbong (ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ด)  ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดส์ ที่มีรสเผ็ด โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นเนื้อสัตว์ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ และเส้นอูด้ง     Onnuriye Donkatsu (pork cutlet) เนื้อหมูทอด ที่ ราดด้วยซอสพริกสีแดง เข้มที่ ทำจากพืชสมุนไพรในเอเชีย แต่จะเผ็ดร้อนได้ใจคนไทยอย่างไรนั้นคงต้องไปลองพิสูจน์หาทานดูสักครั้งจ้า   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Napira Travel Stylist   โทร 02-719-8009

  More Detail +

  Camel Republic ชะอำ

  Camel Republic   Camel Republic ที่เที่ยวน้องใหม่ของชะอำ สถานที่ผสมผสานระหว่างสวนสัตว์ และสวนสนุกไว้ใน สไตล์ Morocco นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับสัตว์แปลกๆ ที่หาชมยากในเมืองไทย   และได้ท้าประลองกับ เครื่องเล่นสุดเสียว ที่อาจทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น ที่สำคัญอยู่แค่   ชะอำใกล้กรุงเทพ แค่นี้เอง พร้อมแล้ว ไปลุยดินแดนมหัศจรรย์กันเลย   Camel Republic (คาเมล รีพับบลิค) เป็นคอมมิวนิตี้มอลล์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเต็มรูปแบบ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ใกล้กับ ซานโตรินี่ พาร์ค หากขับรถมาจากกรุงเทพฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ สังเกตง่ายๆ จะเห็นอาคารสีส้มอิฐ โดดเด่นตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง อลังการงานสร้างมากทีเดียว   มาถึงแล้ว จอดรถด้านหน้าของทางเข้า ก่อนจะเดินไปซื้อ บัตรผ่านประตู ราคา 120 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และ 90 บาท สำหรับเด็ก ส่วนเด็กเล็กความสูงน้อยกว่า 100 เซนติเมตร สามารถเข้าชมได้ฟรีจ้า   ชมบรรยากาศข้างในกับ สไตล์โมร็อกโค  บอกเลยว่าสวยสมคำเล่าลือ โดยพื้นที่ข้างในของ  Camel Republic ถูกแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือ สวนสัตว์ และ สวนสนุก แต่ละโซนสวยงาม จนต้องถ่ายภาพประทับใจ   โซนแรก สวนสัตว์เปิด บริเวณนี้เหมาะกับครอบครัวคนรักสัตว์มากๆ เพราะที่ Camel Republic รวมบรวมสัตว์น่ารัก สัตว์แปลกหลายชนิดทั่วโลกมาให้ชมในที่เดียว อาทิ อูฐ, นกฟลามิงโก สัตว์, นกฟินซ์เจ็ดสี และนกแก้วซันคอนัวร์   นอกจากนี้ยังมี พาตาโกเนียนมารา สัตว์ประเภทฟันแทะ เหมือนกระต่าย หงส์ ปลาคราฟ และตัวสุดท้าย คือ อัลปาก้า หรืออูฐมีขน หน้าตาน่ารัก สวนสัตว์ของที่นี่ค่อนข้างเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้ได้เต็มที่ โดยมีพี่ STAFF คอยให้คำแนะนำในการเข้าชม   โซนสอง สวนสนุก ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องเล่นที่ยกขบวนความสนุกมาจากหลายประเทศ อาทิ Eagle Zipline (อีเกิ้ล ซิปไลน์) เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูง 30 เมตร หรือจะทดลองความท้าทายกับ Flying Macaw (ฟลายอิ้ง มาคอว์) ส่วนอีกเครื่องหนึ่งคือ Drop Twist (ดรอปวายด์) เครื่องเล่นดิ่งพสุธา ประสบการณ์สุดเสียวที่นักท่องเที่ยวจะจำไม่ลืม     นอกจากนี้ยังมี โซนคลายความเหนื่อย ความร้อน มานั่งชิลล์ๆ ใน ร้านอาหารทานเล่น ที่มีเมนูอร่อยเด่นให้บริการ อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม  เครปเย็น ฯ หรืออยากจะหาของฝากกลับบ้าน แนะนำ ร้านของที่ระลึก มีทั้งร้านเสื้อผ้า ตุ๊กตา หมวกและอื่นๆ อีกเพียบ   Camel Republic   ถนนเพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 วันเปิดทำการ: จันทร์ - พฤ 10:00-18:00 / ศ - อา 9:00-19:00

  More Detail +

  Kabocha Restaurant

  Kabocha Restaurant Cooked Fresh Served Delicious   คาโบจะ ซูชิ (Kabocha Sushi) คาโบจะ แปลว่า ฟักทองในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายมงคล ทางร้าน จึง เน้นสีเหลืองเป็นหลัก ภายในร้านติดกระจกบานใหญ่ เน้นบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย ตกแต่งด้วยไม้โทนสีเบาๆ มองแล้วสบายตา   นำเสนอ อาหารสไตล์ฟิวชั่น ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ สั่งตรงจากตลาดปลาสึกิจิ ประเทศญี่ปุ่น ทุกเมนูการันตีความอร่อยด้วยประสบการณ์เชฟมากกว่า 15 ปี จากโรงแรมและร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังหลายๆแห่ง   เริ่มต้นด้วย ออเดิร์ฟสุขภาพ Shirauo Salad สลัดปลาเงินทอดกรอบ ราดน้ำสลัดรสชาติกลมกล่อม   ตามด้วย Hon-maguro Sushi Set ประกอยด้วย Otoro Chutoro และ Akami อร่อยกับทุกส่วนของฮอนมากุโร่สุดยอดปลา   คนรักเนื้อต้องสั่ง Hakata Wagyu Roll แน่นไปด้วย เนื้อวากิวเผาไฟอ่อน ทั้งในและนอก สุกดิบกำลังดี   ห้ามพลาดกับ เมนูเด็ดสุดประจำร้าน Hotate Foie Gras Sushi ซูชิหน้าหอยโฮตาเตะชิ้นหนา ย่างไปพอสุก โปะหน้าด้วยฟัว กราส์ มันนุ้มลิ้น แค่เคี้ยวก็ละลายในปาก แซมด้วยไข่กุ้งรสชาติเค็มอ่อนๆให้สัมผัสอย่างลงตัว   หากต้องการความรวดเร็วแต่รสชาติครบรส แนะนำ Chirashi Bara Don ข้าวหน้าอาหารทะเลสดหั่นเต๋า ราดซอสหวานอมเค็มกำลังดี    Sashimi Set B จานเด็ด เมนูยอดนิยมที่รวม อาหารทะเลทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาฮามาจิ ปลากะพง หอยปีกนก กุ้งหวาน และปลาหมึก นำมาแล่เสิร์ฟแบบซาชิมิ เนื้อแน่นสดเต็มปากเต็มคำ   ไม่ต้องไปถึง ตลาดปลาสึกิจิ ก็สามารถอิ่มอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นสดใหม่ รสชาติต้นตำหรับแท้ๆ  ที่อยู่ ซอย ลาดพร้าว 19 (ปากซอยลาดพร้าว 19) จอมพล , จตุจักร , กรุงเทพมหานคร 10900 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

  More Detail +