Recomended Package

เก็นติ้ง KL ปุจตราจาย่า

Package Tour Genting-Kuala Free&Easy 3D2N  หากวันแรกเดินทางถึงกัวลาไฟล์ท บ่าย-เย็น / สามารถเปลี่ยนเป็นพักเก็นติ้งในคืนแรก วันแรก กรุงเทพฯ-กัวลา-รับที่สนามบิน /วันที่สอง ปุจตราจาย่า-เก็นติ้ง / วันที่สาม ลงจากเขา-เที่ยวกัวลา-ช้อปปิ้ง-ส่งสนามบินเลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ วันแรก  กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุจตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์  ………… รับทุกท่าน ณ สนามบิน ประเทศมาเลเซีย หลังผ่านด่านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่ชูป้ายรับบริเวณประตูทางออกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซียซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค บ่าย เดินทางถึงสถานี SKY WAY กระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตรซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย..ชมธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูง    กว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าเช็คอินสู่ที่พักFIRSTWORLD HOTEL  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับ เครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)หรือหาความสำราญจากการเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย   (อิสระอาหารค่ำ) ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิดมีให้ท่านได้เลือกทานมากมาย ทั้งร้านอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง หรือ จะเป็นร้านฟาสฟู๊ดต่างๆมากมาย อาทิเช่นแมคโดนัล-KFCข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เด็กอายุต่ำกว่า 21ปี  ห้ามเข้าคาสิโน           สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ        (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเที่ยวเก็นติ้ง)  วันที่สอง  ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง – ตึกแฝดปิโตรนาสเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมหลังอาหารเชิญท่านอิสระกับบรรยากาศยามเช้าแสนเย็นสบายพักผ่อน ถ่ายรูปตามสะดวก  สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 45นาที-สู่กกรุงกัวลาลัมเปอร์)นำทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิ์ของชาวฮินดู ซึ่งเนวัดที่ชาวมาเลเซียนับถือเป็นอย่างมากวัดหนึ่งบนหน้าผานำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP โรงงานผ้าบาติก เชิญชิมผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น ฯลฯ นำท่านชมร้านนาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซื้อนาฬิกา และสร้อยเงินแควนตั้มในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของมาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก)บ่าย นำท่านสู่ร้านช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทั้งไวท์ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างที่มีไว้ให้ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงานจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดปิโตรนัสในมุมที่สวยที่สุด จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ณ ห้างSURIE ภายในตึกแฝดปิโตนาส หากมีเวลาเหลือนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามสะดวก อิสระอาหารค่ำบริเวณห้างภายในตึกแฝด............ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินสู่โรงแรมที่พัก ANCASA HOTEL OR SIMILAR  วันที่สาม อิสระ - กรุงเทพ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย………… ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน      เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป~ไพรเวท~ 8-10 ท่าน >>>>>> 3,990 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)6-7   ท่าน  >>>>>> 4,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)4-5   ท่าน  >>>>>> 5,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)2-3   ท่าน  >>>>>> 8,500 บาท (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กไม่มีเตียง >>> 1,000 บาท     (ราคานี้สำหรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)เด็กมีเตียง >>>>> ราคาเท่าผู้ใหญ่ ***หมายเหตุ บนเก็นติ้งไม่มีห้องเสริมเตียง และไม่มีเตียงเสริม*** พักเดี่ยว + เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ***หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์ + Ser charge ท่านละ 400 บาท******หมายเหตุ พักบนเก็นติ้งตรงกับช่วงพีค + Ser charge ท่านละ 800 บาท***

More Detail +

Recomended Hotel

Kasugai View Onsen Hotel.

ยินดีต้อนรับสู่ Kasugai View Onsen Hotel.   ถ้ากล่าวถึง "ออนเซ็น" ชื่อนี่คนที่ชื่นชอบญี่ปุ่นคนไม่มีใครไม่รู้จัก หลายๆคนที่มีโอกาสเคยไปประเทศญี่ปุ่นอาจจะไปเคยแช่มาแล้ว หรือ อีกหลายๆคนที่อยากจะลองเข้าไปสักครั้ง แต่อายเลยไม่กล้าเข้าไปคงมีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน หลายๆคนรู้จักออนเซน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่แช่กันนั้น จริงๆแล้วมีกี่ประเภท   ออนเซ็น คือ ปรากฏการณ์ที่น้ำพุผุดขึ้นมาจากใต้ดินในสภาพของน้ำร้อน โดยทั่วไปมักจะเรียกสถานที่ที่ให้เข้าอาบน้ำร้อนนั้นว่า “ออนเซ็น” ออนเซนมีด้วยกัน 5 ปะเภท ได้แก่ บ่อแยกสำหรับผู้ชายเท่านั้น, บ่อแยกสำหรับผู้หญิงเท่านั้น, บ่อรวมสำหรับชาย และ หญิง, บ่อรวมส่วนตัวสำหรับครอบครัว, บ่อรวมส่วนตัว สำหรับคู่รักสองคนเท่านั้น   ที่ Kasugai View Onsen Hotel มีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ให้กับแขกผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย ภายในห้องพัก มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 8-10 ผืน ขนาด (13.2-16.5 9 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อนก็ได้ ภายในห้องพักจะมีอ่างล้ามมือไว้ให้บริการ   เวสเทิร์น ห้องพัก สไตล์ญี่ปุ่น เป็นห้องพักแบบหรูหรา สไตล์ตะวันตก  มีเสื่อทาทามิ ปูนอน 6-10 ผืน ขนาด (9.9 - 16.5 ตารางเมตร) สำหรับพักผ่อนเป็นครอบครัว เป็นคู่ หรือ กับเพื่อน ภายในมีอ่างอาบน้ำเตรียมไว้ให้   โรงแรมแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือ ผู้ที่เดินทางเป็นคู่ นอกจากนี้ ยังมี ข้อเสนอ พิเศษสำหรับหนึ่งคืน พร้อมอาหารเช้า ห้องพักกว้างประมาณ 20ตารางเมตร และ มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ อุปกรณ์ที่มี ฟังก์ชั่น อาทิ ห้องสุขาพร้อม โถปัสสาวะหญิง   ถัดไปเป็นการเพลิดเพลินกับ การอาบน้ำแบบออนเซ็น ขณะที่ให้ความรู้สึกตามฤดูกาลใน rotemburo ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ ของโรงแรมที่จะนำเสนอให้กับแขกผู้มาเยือน ห้องอาบน้ำ สาธารณะ ขนาดใหญ่กว้างขวาง อุดมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แชมพู สบู่ และร่างกาย และอื่น ๆ อย่างเต็มที่ ท่านสามารถ แช่ onsen ได้อย่างอิสระ เท่าที่คุณต้องการ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง   สำหรับบริการอาหารเช้า และ เย็น เป็นแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกรับประทานอาหาร ที่คุณชื่นชอบ และ ยังมีเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ไว้คอยให้บริการคุณที่บาร์ ของโรงแรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี บริการสปาภายในโรงแรม แพคเกจเล่นเทนนิสรวม 4 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงแรมเตรียมเอาไว้ให้ อัตรค่าบริการห้องพัก ต่อท่าน 10,650 ¥ - 23,250 ¥   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

More Detail +

Save
6%

Winter Love In Korea

Winter Love Korea In October ... สนุกกับการเล่นสกี ชิมสตอเบอร์รี่ผลใหญ่...อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ขาปู จิบกาแฟแก้หนาวที่หมู่บ้านสีลูกกวาด...เล่น Snow Sled ท้าความหนาวที่ Everland ราคาพิเศษ 35,500.-    28 ธ.ค.-1 ม.ค. /  29 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-3 ม.ค./ 31 ธ.ค.-4 ม.ค.58 ***รับได้วันละ 5 ที่เท่านั้น*** สอบถามโทร 02 719-8009 แผนกทัวร์ต่างประเทศ

More Detail +

35,500 บาท
Sold 20
 • Value37,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save2,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Tour Hilight

  โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า 5วัน

  โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า 5วัน... สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ (โตเกียว) - นาริตะ  - โยโกฮาม่า – ฟูจิ - ออนเซ็น –  ขาปูยักษ์ - โอวาคุดานิ – นั่งเรือโจรสลัด  - โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า – ชินจูกุ - ไกค์พาทัวร์ ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งๆ ในโตเกียว หรือซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์ - นาริตะ  – ประเทศไทย :โดยสายการบิน JetAsia

  More Detail +

  นิกโก้ เซ็นได ยามากะตะ 6วัน

  นิกโก้ เซ็นได ยามากะตะ 6วัน... สนาม บินสุวรรณภูมิ – นาริตะ (โตเกียว) - นิกโก้ – ปราสาท Toshogu Shrine – เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ออนเซ็น - ผลไม้แอปเปิ้ล – ศาลเจ้า Shiogama – Matsushima Bay Cruise – วัด Godaido – วัด     Zuganji – ปราสาท Aoba Castle - หมู่บ้านไม้โบราณ - สวนดอกไม้ Sagae CherryLand - Yamadera - นั่งกระเช้าชมธรรมชาติ - ปราสาท KAMINOYAMA - หมู่บ้านซามูไร - โรงงานผลิตไวน์-นั่งชินกังเซน - อาซากุซะ - ชินจูกุ - วัดนาริตะซัน – ประเทศไทย :โดยสายการบิน Jet Asia  


  More Detail +

  ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา 7วัน 5 คืน

  ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา 7วัน 5 คืน... กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – สะพานคัมมอน– ปราสาทอิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – ช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ - อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม – มิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสุคุชิม่า – เมืองเก่าโมจิโกะ - ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโคกุ - โออิตะ – สะพานโคโคโนะเอะ – ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ปราสาทคุมาโมโต้ – ช้อปปิ้งชิโมโทริ - เมืองยานากาว่า – TOSU PREMIUM OUTLET – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้ - ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ :โดยสายการบินไทย


  More Detail +

  Select Province in Thailand

  Special Offer

  Thai Airways (TG)

  เส้นทางเพิร์ธ วันนี้-31 สิงหา 57, 26 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 330 บิน / ช่วง 1 กันยา - 25 ตุลา, 29 มีนา 58 เป็นต้นไป ใช้ 787 Dreamliner บิน, เส้นทางซิดนี่ย์ ใช้ 747 ยกเว้นไฟลท์เช้า 28 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 777 บินเมลเบิร์น และ บริสเบน ใช้ 777 ตลอดทุกไฟล์ ใครอยากบิน 787 ทางเลือกมีแล้ว!!จองและเดินทางระหว่าง 22 กรกฎาคม 57 - 31 มกราคม 58

  หมดเขต : 31 ม.ค. 2558
  ราคาเริ่มต้น : 14 บาท
  More Detail +

  การบินไทย และ การบินไทยสมายล์

  เที่ยวไทย คลายร้อน (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ) สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 30 กันยายน  2557 เริ่มออกเดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2557   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-7198009

  หมดเขต : 15 ก.ค. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท
  More Detail +

  Asia Europe By RJ

  ตั๋วเครื่องบิน Kuala Lumpur  เริ่มต้น 3,000 บาท สำหรับทุกท่าน หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center  02-719 8009  ได้ตลอดเวลาทำการค่ะ เงื่อนไขสำคัญ : 1.ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน และต้องทำการซื้อตั๋วภายในวันที่ 31 พค. 2557 นี้เท่านั้น2.ไม่สามารถสะสมไมล์, ไม่สามารถอัปเกรด, ไม่สามรถแก้ไขชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง, ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง3.หลังซื้อตั๋วไปแล้ว สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ โดยเสียค่าธรรมเีนียม 2000 บาท/ครั้ง และต้องกลับภายใน 2 เืดือน นับจากวันที่เดินทางออก4.หากใช้ตั๋วขาไปแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องขอคืินเงินตั๋วขากลับ5.ต้องอยู่ที่เมืองนั้นๆ อย่างน้อย 2 วัน ขึ้นไป

  หมดเขต : 30 มิ.ย 2557
  ราคาเริ่มต้น : 3,000 บาท
  More Detail +

  Travel Diary

  อินชอน...เมืองน่าสนใจที่คุณควรรู้

  อินชอน เมืองน่าสนใจที่คุณควรรู้   สำหรับใครๆ ที่เคยไปเกาหลี คงคุ้นเคยกับชื่อ อินชอน อยู่ไม่ใช่น้อย ด้วยเป็นชื่อ สนามบิน และชื่อ เมือง ที่ตั้งสนามบินนานาชาติแห่งสำคัญของประเทศเกาหลีใต้ บ่อยครั้งกลับเป็นแค่การพบเจอและการจากลาใน ฐานะประตู้ต้อนรับ และโบกมือลา ของผู้คนที่หลั่งไหลมาสัมผัสเกาหลี   จนกระทั้งเดือนนี้ เมืองอินชอน กำลังจะกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากระหว่าง วันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม อินชอน จะรับหน้าที่เป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา งานใหญ่ของทวีปเอเชีย “Asian Games ครั้งที่ 17”   อินชอน เป็นเมืองใหญ่ อันดับที่สามของเกาหลีใต้ อินชอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่าระดับนานาชาติ เท่านั้น แต่ยังมีจุดให้หลีกหนีจากความวุ่นวายสไตล์เมืองใหญ่ ไปหาความสนุก สงบ อร่อย กับกิจกรรมหลากหลายอีกด้วย   Wolmi–Do Traditional Park สะพานที่ทอดเชื่อมจากสนามบินอินชอนข้ามไปสู่กรุงโซลที่ห่างออกไปราว 1 ชั่วโมง และยังทอดสู่พื้นที่ของเมืองอินชอน รวมถึง จุดท่องเที่ยว ที่จะมอบทั้งประสบการณ์ ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่รู่จักกันในนาม สวนวอลมิโด   โดยภายในสวนจะมี หอคอยชมวิววอลมิ (Wolmi Observatory) เป็นเหมือนมงกุฎของพื้นที่ เพราะตั้งอยู่ด้าน บนสุดของยอดเขา จากจุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์บริเวณทะเลของอินชอน บริเวณท่าเรือนานาชาติ รวมทั้งเกาะต่างๆ ได้อย่างชัดเจน   สวนประเพณีเกาหลี (Korean Traditional Garden) คือบริเวณที่ผู้มาเยือนจะมีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริง เพราะได้จำลอง บ้านจาดสมัยโบราณ ไว้ให้ได้ชม พร้อมทั้ง มีบริการชุดประจำชาติ ให้ผู้มาเยือนได้ลองสวมใส่เพิ่มบรรยากาศ   โดยใน แต่ละฤดู พื้นที่นี้จะมี กิจกรรม ต่างกันออกไป เช่น งานเทศกาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ขณะที่ในฤดูใบไม้ผลิ ว่ากันว่า ต้นซากุระ ในบริเวณนี้ จะแข่งกันโชว์ดอกอวดช่อ สวยงามน่าชมเช่นกัน   ศูนย์วัฒนธรรมอาหารโบราณ (Korea Traditional Food and Experience Center) ศูนย์ศึกษา และ วิจัยด้านอาหารเกาหลีโบราณ ที่มี อาจารย์ จินยองฮวัน คุณครูผู้ฝึกสอนการทำอาหารให้แก่นักแสดงใน เรื่องแดจังกึม เป็นผู้ดูแล   โดย เมนู ที่มักเป็น ที่นิยม ในการทำก็คือ บุลโกกิ หรือ หมูผัดซอส หนึ่งในอาหารขึ้นชื่อที่เห็นกันบ่อยๆ ในซีรีย์   Genese Chocolate Museum เป็น พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ที่ตั้งอยู่ภายใน โรงแรม Benikea Premier Songdo Bridge เมืองอินชอน   พิพิธภัณฑ์บนชั้น1 เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์ สร้างสรรค์ช็อกโกแลต แบบ ชิ้นเดียวในโลก ด้วยตนเอง ผ่าการสอน จากผู้เชี่ยวชาญด้านช็อกโกแลต โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และ เมื่อทำเสร็จ จะมี บริการบรรจุกล่องให้ฟรี   China Town ไชน่าทาวน์ของอินชอน เป็นการผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมชาวจีนกว่า 100 ปี กับ วัฒนธรรมของเกาหลี หากใครมาเดินเล่น ห้ามพลาด ต้องลองเมนู บะหมี่ซอสดำ ชาจังเมียง ที่อยู่คู่กับไชน่าทาวน์ของอินชอนมาช้านาน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

  More Detail +

  ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

  ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hilton Hua Hin Resort & Spa)   ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตึกสูงสง่าโดดเด่นบนริมชายหาดหัวหิน เข้าถึงใจกลางเมืองได้แบบก้าวเดินถึง Hilton Hua Hin Resort and Spa พร้อมมอบวันหยุดในหัวหินให้คุณด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก   กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสันทนาการ แบบครบวงกรทั้งเทนนิส ฟิตเนส สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ พร้อมสไลเดอร์คอร์ทสควอช รวมถึงบาร์ที่สูงที่สุดในหัวหิน   ผ่อนคลายกับห้องพัก ขนาด 296 ห้อง แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ตั้งแต่ พื้นที่น้อยที่สุด คือ เบย์ รูม 42 ตารางเมตร จนถึงจักรี สูท 450 ตารางเมตร   พร้อมระเบียงส่วนตัว มีทั้ง ส่วนชมวิวเมืองหัวหิน และ วิวท้องทะเลอ่าวไทย ภายในครบครันด้วย ทีวี ตู้เย็น ชุดรับแขก อ่างอาบน้ำ เป็นต้น   ห้องอาหารเดก้า ปรับปรุงใหม่ในคอนเซ็ปต์ ลักซ์ชูรี่เลาจ์แอนด์บาร์ เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มสุดคลาสสิก จากมิกซ์โซโลจิสต์ และ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในหัวหิน ตั้งแต่ 21.00 น. อาหารภายในร้านเป็นฟิวชั่นไทย อาราบิค และอินเดีย   ห้องอาหารอื่นๆ อาทิ เดอะ มาร์เก็ต เพลิดเพลินกับ อาหารนานาชาติ ชั้นเลิศตั้งแต่อาหารไทย ที่ปรับปรุงอย่างพิถีพิถันจากวัตถุดิบในท้องถิ่นไปจนถึงพิซซ่า เตาถ่านสไตล์อิตาเลียน และเครื่องปรุงสไตล์ต้นตำรับ   ห้องอาหารไวท์โลตัส อิ่มอร่อยกับ ห้องอาหารจีนชั้นเลิศ แห่งเดียวในหัวหินมีเมนูต้นตำรับสไตล์เสฉวน และกว่างตุ้ง บนดาดฟ้าชั้น 17 เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของเวิ้งทะเลสีคราม และบรรยากาศน่าตื่นตาตื่นใจโดยรอบ   บริการสปาบำรุงผิว ด้วยทรีทเมนต์ SPA Romantic Package ตลอดเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง คุณจะเพลิดเพลินกับการแช่น้ำนมกุหลาบ 20 นาที ขัดตัวด้วยเกลือกลิ่นกุหลาบ 30 นาที จากนั้นนวดอโรม่า 40 นาที   นอกจากนี้ยังมี โซนสำหรับเด็ก อายุ 4-12 ปี ด้วยเครื่องเล่นเกมส์โซนี่ เพลย์สเตชั่น รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยมือ นอกจากนี้ยังมี ห้องประชุมรองรับผู้มาสัมมนา ถึง 500 -  600 คน   ยามค่ำ โลตัส สกาย บาร์ คือ แหล่งแฮงเอาท์ ชั้นงามที่คุณไม่สามารถได้จากที่ใด อิ่มเอมกับทัศนียภาพของหัวหินในแบบเหนือระดับ พร้อม เครื่องดื่มค็อกเทล สูตรพิเศษ เป็นการฝากความทรงจำอันงดงามของหัวหิน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

  More Detail +

  5 เมนูคลาสสิก@ฮ่องกงไปแล้วต้องลอง!!!

  5 เมนูคลาสสิก@ฮ่องกงที่ไปแล้วต้องลอง!!!   บะหมี่ เป็นการนำ แป้งผสมไข่ที่ถูกนวดตีจนเหนียวนุ่มถูกรีดแล้วตัดเป็นเส้นพร้อมลวกน้ำร้อนกินกับซุปหอมๆ รสชาติกลมกล่อมเป็นอาหารที่พบเจอได้ง่ายมากในฮ่องกง และเป็นอาหารที่คุ้นเคย ในฮ่องกงท่านสามารถหาบะหมี่ทานได้ทั้งแบบร้านค้าเล็กๆ ริมทางในย่านชุมชนที่มีเพียงบะหมี่และพักในน้ำซุป     ไปจนถึง บะหมี่ในร้านอาหารทั่วไป และ บะหมี่ในภัตตาคารที่อลังการไปด้วยวัตถุดิบราคาแพงดัดแปลงให้เป็นหลากเมนู เช่น บะหมี่เป็ดย่าง บะหมี่หมูย่าง บะหมี่หมูแดง บะหมี่หมูตุ๋น บะหมี่เกี๊ยวปู บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง เป็นต้น     อีกทั้งใน ฮ่องกงยังมีร้านบะหมี่หลายแห่งที่ดำเนินกิจการขายความอร่อยมานานหลายสิบปี ซึ่ง นักท่องเที่ยวมักดั้นด้นไปชิม และส่วนใหญ่ไม่ผิดหวังแม้แต่นิดเดียว     โจ๊ก อีกเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงก็คือ “โจ๊ก” สำหรับชาวฮ่องกงแล้วโจ๊กไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นอาหารเช้าเท่านั้น แต่เราสามารถเสาะหาโจ๊กในฮ่องกงกินได้ตลอดทั้งวัน และไม่จำกัดมื้อ โดยเฉพาะ เพื่อนซี้ที่แสนดีของโจ๊กฮ่องกงก็คือ ปาท่องโก๋ตัวยาว     โจ๊กฮ่องกง มีเนื้อข้าวขาวเนียนนุ่ม ไม่ข้นไม่ใสจนเกินไป ข้าวที่นำมาต้มกับโจ๊กจะถูกแช่น้ำค้างคืนไว้ก่อนเสมอ และ ผ่านการเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนเข้ากับน้ำซุป อาจโรยด้วยพริกไทย ต้นหอม ขิงซอย และหมี่กรอบ     ซึ่งก็จะมีโจ๊กให้เลือกรับประทานต่างๆมากมาย อาทิ โจ๊กหมูสับ โจ๊กใส่เครื่องในหมู โจ๊กไข่เยียวม้า โจ๊กปลา โจ๊กไก่ โจ๊กหอยเชลล์ โจ๊กเป๋าฮื้อ และสารพัดรูปแบบที่คุณต้องการ     ทาร์ตไข่ “ทาร์ตไข่ที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่ฮ่องกง” คำกล่าวนี้เป็นของ “Chris Patten” ผู้ว่าราชการคนสุดท้ายของฮ่องกงซึ่งกล่าวไว้ เมื่อได้ทานทาร์ตไข่ในร้านแห่งหนึ่งจนทำให้ร้านนี้โด่งดังทั่วฮ่องกงมาช้านาน     ทาร์ตไข่ เป็นเหมือนสัญญาลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของฮ่องกง เลยทีเดียว แม้ว่าจะไม่ได้เป็นขนมที่มีต้นกำเนิดในฮ่องกงก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่ชาวยุโรปทิ้งไว้ให้ในยุคอาณานิคม ต่อมา ชาวฮ่องกงก็ดัดแปลงทาร์ตไข่ จากสูตรเดิมที่มีเพียงส่วนผสมของแป้ง และไข่ให้มีคัสตาร์ดเพิ่มเข้ามา     เมื่ออบจนได้ที่ขนมจะมีสี เหลืองนวลกรอบนอกนุ่มใน ได้รสชาติของทาร์ตไข่ที่หอมหวาน และเข้มข้น ถูกปากทั้งชาวเอเชีย และชาวยุโรป โดยเฉพาะชาวไทยเมื่อไปถึงฮ่องกงก็มักจะหาทาร์ตไข่อร่อยๆ ทานกันเสมอ   ซุปงู ซุปงู ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะใน เชื่อกันว่าช่วยแก้ไข้ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ โดยจะนำเนื้องูหั่นฝอยเป็นเส้นสีขาวๆบางๆเสิร์ฟมาในน้ำซุปเห็ดผสมซีฟู้ด และใบมะนาว     ติ่มซำ ถ้ามาฮ่องกงแล้วไม่ได้ลองทานติ่มซำก็เหมือนไม่ได้เยือนถิ่นติ่มซำ ติ่มซำมีกรรมวิธีในการทำหลากหลาย อาทิ วิธีการทอด การอบ การนึ่ง หรือการจัดติ่มซำให้พอดีคำ     เมนูติ่มซำที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ซาลาเปาไส้หมูแดงเนื้อแป้งนุ่มกรอบ และไส้หมูแดงหอมหวาน  ฮะเก๋าแป้งนุ่ม เนื้อแน่น ก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งบางนุ่ม ราดด้วยน้ำซอสรสกลมกล่อม มีทั้งไส้หมูแดง ไส้กุ้ง และอื่นๆ ปอเปี๊ยะไส้กุ้ง และไข่ขาวไชเท้าก้วย หรือ ขนมผักกาด ขาไก่ซอสน้ำแดง ขนมจีบหมูกุ้ง เป็นต้น   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist โทร 02-719-8009

  More Detail +