• พาน้องแมวหรือน้องหมาขึ้นเครื่องบิน

       หลายครั้งหลายคราที่เราพูดคุยกันถึงการนำ น้องหมาหรือน้องแมว ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเดินทางคงจะหนีไม่พ้นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ... แต่บางทีในเรื่องของการเดินทางก็มีเรื่องข้อจำกัดของเวลา บางคนต้องการลดระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยลง เพื่อที่จะได้มีเวลาท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น "การเดินทางโดยเครื่องบิน" จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้ เอ๊ะ ... แล้วสำหรับคนที่อยากจะพาน้องหมาขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวด้วยล่ะจะทำได้รึเปล่านะ แล้วสายการบินไหนที่เขาอนุญาตให้นำน้องหมาขึ้นเครื่องได้บ้าง เจ้าของอย่างพวกเราต้องเตรียมตัวยังไง???    วันนี้เราจะแนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการพา น้องหมาหรือน้องแมวขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ ถ้าอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง ดังนี้    คนรักคนเลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมว ชื่นใจได้เลยว่าเรา สามารถพาน้องหมาหรือน้องแมว ขึ้นเครื่องบินได้ แต่ว่าคุณผู้เลี้ยงจะต้องศึกษาข้อมูลและสอบถามไปยังสายการบินที่จะใช้บริการว่า มีขั้นตอนในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบินอย่างไรบ้าง ต้องจองตั๋วและซื้อตั๋วเครื่องบินอย่างไร เพราะในบางสายการบินจะต้องซื้อตั๋วเดินทางแยกสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะ (แต่บางสายการบินก็ไม่ต้องซื้อตั๋วแยก) ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องสอบถามรายละเอียดจากทางสายการบินให้ดีเสียก่อน   สำหรับน้องหมาหรือน้องแมว ที่จะเดินทางโดยเครื่องบินนั้นสามารถทำได้ 3 วิธีก็คือ1. บริการการนำน้องหมาหรือน้องแมว ขึ้นเครื่องแบบ PETC (Pet In Cabin)     เจ้าของสามารถนำขึ้นเครื่องได้ในบางประเภทของเครื่องบิน ทั้งการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเจ้าของต้องมีเอกสารและใบรับรองสุขภาพสำหรับน้องหมาจาก The Animal Quarantien Office ในทุกเส้นทาง     น้องหมาที่จะเดินทางโดยวิธีนี้ได้นั้น ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม โดยรวมน้ำหนักของที่ใส่ของสัตว์เลี้ยง และผู้ที่วางแผนว่าให้น้องหมาเดินทางแบบ PETC จะติดต่อสำนักงานขายท้องถิ่นของการบินไทย 48 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ เนื่องจากจะมีการจำกัดจำนวนน้องหมาที่จะนำขึ้นเครื่อง2. บริการการนำน้องหมาหรือน้องแมว ขึ้นเครื่องแบบ Check Baggage (AVIH)        น้องหมาที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัมหรือมีขนาดเกินมาตรฐานของ PETC เจ้าของจะต้องนำน้องหมาไปโหลดเป็นสัมภาระ ซึ่งบริการนี้เจ้าของสามารถนำน้องหมา Check-in ได้ที่ Passenger Terminals จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำน้องหมาไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่องบินที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงและ มีระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษ3. บริการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องแบบโหลดเป็นบรรจุภัณฑ์     ผู้ที่ต้องการให้น้องหมาเดินทางโดยวิธีนี้ ต้องพาน้องหมาไปที่อาคารคลังสินค้า ณ สถานีที่จะเดินทาง และจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในส่วนคลังเก็บสินค้ามีพื้นที่จำกัด สำหรับสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้นควรแจ้งก่อนเพื่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมเอาไว้ให้ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยวิธีนี้จะถูกกว่า แบบ PETC และ แบบ Check Baggage) ก่อนพาน้องหมาหรือน้องแมว ขึ้นเครื่องบิน เจ้าของต้องเตรียมอะไรบ้าง?      1. เจ้าของจะต้องพาน้องหมาหรือน้องแมว ไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้องหมาจะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสุขภาพแล้วน้องหมาควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วย     2. หากเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่ง่ายต่อการมีปัญหาทางสุขภาพ เช่น น้องหมาสายพันธุ์หน้าสั้น ควรปรึกษาแพทย์ถึงเรื่องข้อควรปฏิบัติโดยการเดินทางทางเครื่องบินอย่างละเอียดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกันน้องหมา         3. ในการเดินทางเจ้าของจะต้องทำการจองพื้นที่เอาไว้สำหรับน้องหมา ซึ่งทำได้โดยเมื่อเจ้าของโทรมาสำรองที่นั่งสำหรับตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็แจ้งให้พนักงานทราบว่าจะมีน้องหมาไปด้วย ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าของและพนักงานจะคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดว่าจะนำน้องหมาเดินทางไปโดยวิธีใด จากนั้นให้เจ้าของแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก อายุของน้องหมา     4. ในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะโดยการพาไปนั่งด้วยบนห้องโดยสารหรือการโหลดลงใต้เครื่อง เจ้าของจำเป็นจะต้องมีกรงหรือกล่องสำหรับใส่น้องหมาที่ได้มาตรฐานตามที่ทาง สมาคมการขน ส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ว่าด้วยระเบียบการชนส่งสัตว์มีชีวิต (Live Animal Regulation) … โดยกรงหรือกล่องสำหรับใส่น้องหมาที่ได้มาตรฐานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ          - กรงจะต้องกว้างพอสำหรับน้องหมาสามารถยืน พลิกตัว หรือนอนปกติได้          - กรงต้องแข็งแรงในการป้องกันน้องหมาระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด โดยจะต้องมีด้าน 3 ด้านเป็นอย่างต่ำ ประตูกรงจะต้องแน่นหนาเพื่อป้องกันการเปิดออกโดยบังเอิญ และป้องกันน้องหมาสามารถเปิดออกเองได้ ข้างกรงจะต้องติดคำแนะนำในการให้อาหารและน้ำแก่น้องหมาไว้ด้วย          - กรงที่ได้มาตรฐานสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วไป  การบินไทย     การบินไทยอนุญาติให้นำน้องหมาขนาดเล็กเท่านั้นที่จะสามารถนำขึ้นเครื่องในส่วนของผู้โดยสาร ได้ โดยที่น้องหมาจะต้องขึ้นเครื่องไปพร้อมกับผู้โดยสาร โดยน้องหมาและเจ้าของจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังนี้     1. น้องหมาที่จะนำขึ้นเครื่องบินจะต้องปราศจากกลิ่น ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์และต้องไม่อยู่ในระหว่างมีครรภ์     2. น้ำหนักตัวของน้องหมารวมกับน้ำหนักกรง กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ใส่น้องหมาเดินทางต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม     3. กรงเดินทาง ต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยรั่วแตก     4. ขนาดกรงเดินทาง ไม่ควรเกิน 55x37x30 เซ็นติเมตร หรือ 22x15x12 นิ้ว     5. กระเป๋าใส่น้องหมา สามารถใช้แทนกรงเดินทางได้ แต่ทั้งนี้กระเป๋าจะต้องได้มาตรฐานเดียวกับกรงเดินทาง และจะต้องมีความเหมาะสมพอที่จะไม่ปล่อยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวน้องหมาโผล่ยื่นออกมานอกกระเป๋าได้     6. ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถนำกรงเดินทาง ขึ้นเครื่องได้เพียงหนึ่งกรงและ ในกรงเดินทางนั้นจะอนุญาตให้มีน้องหมาได้ไม่เกิน 1 ตัว     7. ในแต่ละเที่ยวบินการบินไทยจะอนุญาตให้นำน้องหมาขึ้นเครื่องได้เที่ยวละ 2 ตัวเท่านั้น ทั้งนี้นับรวม น้องหมาสำหรับคนพิการด้วย     8. สำหรับเครื่องขนาดเล็กเช่น B737 และ ATR การบินไทยอนุญาติให้นำน้องหมาขึ้นเครื่องได้เพียงเที่ยวละ 1 ตัวเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงน้องหมาสำหรับคนพิการ     9. เนื่องจากกฏข้อบังคับของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการนำสัตว์เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ การบินไทยจะต้องทำการตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย     10. ผู้โดยสารที่เดินทางร่วมกับน้องหมาจะต้องถูกกำหนดให้นั่งในเก้าอี้ด้านติดหน้าต่าง ห้ามนั่ง ในส่วนที่เป็นทางออกฉุกเฉิน     11. อัตราค่าโดยสารของน้องหมาที่นำเดินทางในกรงเดินทางจะคิดราคาเป็น 2 เท่า ของอัตรากระเป๋าโดยสารส่วนเกิน     12. การนำน้องหมาเดินทางผู้โดยสารจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจเช็คกระเป๋าในที่ต่างหากจากผู้โดยสารทั่วไป     ส่วนในกรณีที่เป็นน้องหมาขนาดกลางหรือใหญ่ซึ่งทางสายการบินไม่อนุญาตให้นั่งอยู่กับเจ้าของนั้น สามารถเดินทางแบบ Check Baggag โดยมีข้อจำกัดและข้อควรปฏิบัติดังนี้     1. น้องหมาจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป โดยจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรค ไม่มีบาดแผล และต้องมีสมุดประจำตัว คือใบแจ้งการฉีดวัดซีนต่างๆ     2. ในกรณีที่เป็นลูกหมาอายุต่ำกว่า 2 เดือนครึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงเพื่อมั่นใจว่าเมื่อไปถึงที่หมายแล้วลูกหมาจะปลอดภัย     3. เช็คเที่ยวบินก่อนนำน้องหมาไปส่งที่คาร์โก้ และไปถึงคาร์โก้ก่อน 2 ช.ม.ก่อนน้องหมาเดินทาง เพื่อทำเอกสาร ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ     4. กล่องที่ใส่น้องหมาต้องเป็นกล่องพลาสติกหรือไฟเบอร์ วัดตามขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง(และมีสูตรของทางคาร์โก้ประกอบ)     5. ค่าส่งขึ้นอยู่กับขนาดของน้องหมาและกล่องใส่น้องหมา โดยมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาท      นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผู้พิการจำเป็นต้องใช้น้องหมานำทางหรือน้องหมาให้ความช่วยเหลือแก่ สามารถนำน้องหมาเดินทางไปด้วยบนห้องโดยสาร โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ The Animal Quarantine และมีเอกสารครบสำหรับการเดินทาง การบริการนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยก่อนการเดินทางจะต้องติดต่อสำนักงานขายการบินไทยประจำท้องถิ่นของท่านอย่างน้อย 48 ชั่วโมง น้องหมาไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งและสามารถอยู่ข้างๆ เจ้าของได้ (แต่ห้ามนั่งบริเวณประตูทางออกและประตูทางออกฉุกเฉิน) โดยจะต้องใส่สายบังคับให้น้องหมาด้วย     ถ้าหากเพื่อนๆ คนไหนคิดจะพาน้องหมาขึ้นเครื่องบินของสายการบินไทยล่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการการส่งน้องหมาทางอากาศลักษณะคาร์โก้ รวมทั้งอัตราค่าขนส่ง สอบถามได้ที่แผนกรับสินค้าขาออก โทร. 0-2535-3152-5 และสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่กองสำรองที่นั่งผู้โดยสาร โทร.1566 หรือ 0-2628-2000

  More Detail +

  วีซ่า อียิปต์

  เอกสารประกอบการขอวีซ่า อียิปต์ 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่านและหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า)2. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปถ่ายจากกล้องแบบโพลาลอยด์ และหรือ ถ่ายแบบสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป3. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งให้ทางธนาคารประทับตรารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง *** สถานฑูตฯ อาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน 4.  หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)5.  กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมติให้ลาหยุด 6.  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อม  ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 7.  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา (ใช้ทั้ง 2 อย่าง)8.  เอกสารอื่นๆ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสาร9.  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย10. ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 11. ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 12. กรณีเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ   (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ13. กรณีสมรสแล้ว ต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งรับรองสำเนาด้วย*** ในการยื่นขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง )*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า หากท่านมีคำถามใดๆ โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 

  More Detail +

 • 9 วิธีอัพเกรดที่นั่งสายการบิน

    เมื่อคุณกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วหวังว่าจะได้อัพเกรด ยิ้มสวยและสายตาเว้าวอนที่เคาน์เตอร์เช็คอินคงไม่พอ การอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม เรามีคำแนะนำที่ทำให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนชั้นที่นั่งได้มากขึ้น  1.เดินทางคนเดียวการเดินทางคนเดียวไม่ได้การันตีว่าจะได้เลื่อนชั้น แต่ถ้าคุณเดินทางเป็นกลุ่มยิ่งมีโอกาสยากกว่าที่เจ้าหน้าที่จะเลื่อนขั้นให้กับคนทั้งหมดในกลุ่ม ดั้งนั้นเดินทางคนเดียวจึงมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้ว   2.เช็คอินล่าช้ากว่าปกติชั้นประหยัดมักจะเต็มก่อนเสมอ ถ้าคุณมาเช็คอินช้า (แต่อย่าให้ช้าจนถึงเคาน์เตอร์เช็คอินปิด) ก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นโดยไม่ต้องสงสัย แต่กรณีนี้อาจจะทำให้เสี่ยงมากกว่าเดิม เพราะถ้าที่นั่งชั้นประหยัดยังไม่เต็มก็อาจจะได้ที่นั่งไม่ดีหรือไม่ได้นั่งติดกับผู้ร่วมเดินทาง  3. เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ถ้าคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆ ควรเลือกเดินทางกับสายการบินใดสายการบินหนึ่งแล้วสมัครเป็นสมาชิกสายการบินนั้นไปเลย เพื่อจะได้สะสมไมล์ และยังมีโอกาสได้เลื่อนชั้นมากกว่าผู้โดยสารคนอื่นๆ แถมเมื่อสะสมไมล์ได้ตามกำหนดแล้ว ยังได้รางวัลตามที่สายการบินกำหนดอีกด้วย  4. เลือกสายการบินที่มีโปรโมชั่นเลื่อนชั้นที่นั่งสายการบินแต่ละแห่งมีนโยบายไม่เหมือนกัน เช่น สายการบิน Qantas ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดที่อัพเกรดได้ และสามารถขออัพเกรดในขั้นตอนจองตั๋วจึงทำให้มีสิทธิ์มากขึ้น สายการบิน British Airways ไม่มีนโยบายอัพเกรดให้กับผู้โดยสารในชั้นประหยัด ผู้โดยการต้องอาศัยการสะสมไมล์เพื่อให้แต้มพอที่จะเลื่อนชั้นได้เท่านั้น  5.เลือกประเภทเครื่องบินถ้าเป็นไปได้ ก่อนเดินทางดูประเภทของเครื่องบินในเที่ยวบินนั้น ถ้าเครื่องบินมีเคบินส่วน First Class ใหญ่พอจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นเช่นกัน ลองหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ Seat Guru  6. แต่งตัวมาดนักธุรกิจการแต่งตัวให้ดูเนี้ยบอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คุณได้อัพเกรด แต่การแต่งตัวไม่เหมาะสมเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ได้อัพเกรด ถ้าแต่งตัวเหมือนเพิ่งลุกออกมาจากเตียงก็อาจจะได้รับการบริการตามการแต่งตัวก็เป็นได้  7.อาสาสละที่นั่งปกติแล้วสายการบินมักจะขายตั๋วมากกว่าจำนวนที่นั่งในเที่ยวบิน ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือและสามารถรอเที่ยวบินต่อไปได้ บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอเป็นผู้สละที่นั่งในเที่ยวบินนี้แล้วรอเที่ยวถัดไป สายการบินจะเสนอคูปองต่างๆ หรือแม้กระทั่งการอัพเกรดที่นั่ง อย่างเช่นสายการบิน Cathay Pacific เคยทำมาก่อน  8.ทำตัวให้มีเสน่ห์เมื่อก่อน การทำตัวให้สุภาพเรียบร้อยที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะช่วยให้อัพเกรดที่นั่งได้ แต่สมัยนี้อาจจะเป็นไปได้ยากสักหน่อย แต่ก็มีสิทธิ์ที่เป็นไปได้เหมือนกัน ถ้ามีปัญหากับการบริการสายการบิน ลองขอคุยกับระดับผู้บริหารและปฏิบัติตนให้ดูเป็นมืออาชีพ สงบและมั่นใจ เหล่านี้อาจจะทำให้คุณได้อัพเกรดก็ได้หรือได้ใช้บริการที่เลานจ์ก็หรูพอแล้ว  9. แต่งงานกับแอร์/สจ๊วตถ้าลองวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล การรู้จักกับผู้ที่ทำงานในสายการบินจะช่วยให้คุณได้อัพเกรดอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลื่อนชั้น แต่ในฐานะที่เป็นสามี/ภรรยาก็จะทำให้คุณได้ซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจในราคาถูกกว่าอย่างแน่นอน  บทความแปลมาจาก Ways to Score a Free Flight Upgrade โดย Amy Chan, Director of Marketing forwww.KiwiCollection.com  www.napiratravel.com

  More Detail +

  เรื่องควรรู้ก่อนเที่ยวพม่า

  ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวเมียนมาร์     ในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลพม่าได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยต้องทำวีซ่าที่สถานทูตพม่าก่อนเข้าประเทศ และประกาศในปี พ.ศ.2539-2540 เป็นปี ท่องเที่ยวพม่า(Visit Myanmar Year) โดยแบ่งเป็น 3 เมืองวัฒนธรรม คือ 1.ชั้นใน ได้แก่ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พุกาม มัณฑะเลย์ ตองยี ทะเลสาบอินเล สามารถเดินทางไปเที่ยวได้สะดวก มีความพร้อมทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร และยานพาหนะ  2.ชั้นนอก ได้แก่ เชียงตุง ปูเตา อาระกัน มะริด มะละแหม่ง พระธาตุอินทร์แขวนไจก์ทิโย เดินทางไปเที่ยวได้ แต่สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่พร้อมเท่าที่ควร3.ชายแดน ได้แก่ ท่าขี้เหล็กตรงข้ามแม่สาย จ.เชียงราย เมียวดีตรงข้ามแม่สอด จ.ตาก พญาต่องซูตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี เกาะสองตรงข้ามท่าเรือ จ.ระนอง มอร์ด่องตรงข้ามด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถเดินทางได้สะดวกจากฝั่งเขตแดนไทย แต่ยังไม่สามารถเดินทางต่อไปยังย่างกุ้งหรือมัณฑะเลย์ได้เพราะถนนยังไม่ดี และความปลอดภัยยังไม่ 100 เปอร์เซ็นต์นัก เพราะยังมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ • ลักษณะของการท่องเที่ยวในพม่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม พาชมวัด นมัสการพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระนอน ชมพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ สัมผัสงานศิลปะ ดูงานประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คน จึงไม่ค่อยเน้นความสนุกบันเทิง เที่ยวสถานรื่นรมย์ที่มีแสงสีทันสมัย • ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวพม่า มีดังนี้คือ 1.เครื่องแต่งกาย ศาสนสถานในพม่าทุกแห่ง ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไป สุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้ บางแห่งจะมีบริการเช่าผ้าถุงหรือโสร่ง สวมทับกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น รวมทั้งยังต้องถอดหมวก ถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วย 2.รองเท้า ทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถาน ตั้งแต่รั้วด้านนอก ถุงเท้า ถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไป ต้องเดินเท้าเปล่า และเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากแต่สมัยโบราณ หากฝ่าฝืนชาวพม่าจะเข้ามาตักเตือนด้วยความไม่พอใจครับ 3.การถ่ายรูป วีดีโอ บางแห่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียม บางแห่งห้ามถ่าย เช่น พิพิธภัณฑ์ย่างกุ้ง ต้องฝากกล้องเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าไป 4.ศาสนสถานบางแห่งอาจห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตหวงห้าม เช่น ห้ามขึ้นไปปิดทองที่องค์พระมหามุนี มัณฑะเลย์ หรือที่องค์พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโย) หรือที่เขตห้ามเข้าองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองและองค์พระเจดีย์ชเวซิกอง  5.เงินสด โดยทั่วไปจะไม่รับเงินบาทไทย ให้แลกกับไกด์ท้องถิ่นหรือบริษัททัวร์ได้ และถ้าแลกกับธนาคารจะได้อัตราทางการ แพงกว่าที่แลกกับบริษัททัวร์ หรือร้านค้าใหญ่มากหลายเท่าตัว ข้อควรระวัง อย่าแลกเงินกับชาวบ้านที่เข้ามาขอแลก เพราะอาจจะได้รับเงินปลอม เงินที่ยกเลิกไปแล้ว และถูกตำรวจจับอีก 6.เครื่องประดับ ของมีค่าต่างๆควรติดตัวไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพราะจะเกิดความยุ่งยากในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเข้าเมือง และต้องแสดงว่าอยู่ครบเวลาจะเดินทางกลับจากพม่า หากอยู่ไม่ครบต้องเสียภาษีทันที เพราะศุลกากรพม่าจะถือว่านำไปขายต่อให้กับคนพม่า นอกจากนี้ยังเป็นภาระในการดูแลรักษา ล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอีกด้วย 7.ยารักษาโรค ควรนำไปให้พร้อมและเพียงพอตามระยะเวลาเดินทาง เพราะในพม่า การแพทย์ สุขอนามัย และยารักษาโรค ยังขาดแคลนและไม่ทันสมัย 8.วัตถุโบราณ (Antique) บางประเภทเป็นสิ่งต้องห้ามจำหน่ายและนำออกนอกประเทศ ควรตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อ และถ้าซื้อต้องมีใบเสร็จและใบอนุญาตนำออกอย่างถูกต้องจากทางร้านค้า รวมทั้งสินค้าอัญมณีบางชนิดด้วย หากไม่แน่ใจ ไม่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ควรงดเว้นการซื้อ 9.ระบบการจราจรในพม่ากำหนดให้ขับรถชิดเลนขวาตรงข้ามกับไทย เพราะฉะนั้นเวลาข้ามถนนต้องดูให้ดีและรอบคอบ 10.หญิงบริการ พม่าเป็นประเทศสังคมนิยมปกครองโดยรัฐบาลทหาร ทั้งยังมั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้รักสงบและสันโดษ จึงเป็นการไม่เหมาะที่จะถามหาหญิงบริการ เพราะกฎหมายพม่ารุนแรงจับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

  More Detail +

 • Job ร่วมงานกับเรา : Travel Stylist

  บริษัท กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายแผนกดังนี้ Senior Ticketing & Reservation Officer  โดยผู้สมัครที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้- สามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Galileo, Amadeus หรือ Abacus ได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ในเส้นทาง ยุโรป อเมริกา และ เอเชีย - มีความรู้และเข้าใจด้านการดูราคาตั๋วเครื่องบิน การอ่าน Fare Sheet ทั้งจากทางเอกสารและจากระบบ CRS- มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint- สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 30 คำ/นาที ขึ้นไป- พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ และ มีใจรักงานให้บริการ (Service Mind)- ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลักผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯนักศึกษาฝึกงาน- สำหรับน้องๆที่สนใจฝึกงาน ด้านการท่องเที่ยว, จองตั๋วเครื่องบิน   ทัวร์เอ้าท์บาวน์ และทัวร์ในประเทศ - นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความกระตือรือร้น- มีใจรักงานด้านการท่องเที่ยว - มีความอดทน และ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน- มีความตั้งใจในการทำงาน- มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้- มีโอกาสได้ออกทัวร์ในและนอกประเทศในตำแหน่งผู้ช่วยไกด์  กรุณาสแกนและส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วนResume, CV หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ระบุ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการกรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงาน หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วยกรุณาส่งเป็น email มาที่ : job@napiratravel.com กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้ โปรดติดต่อ โทร: 02-719-8009  ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

  More Detail +

  มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล

  มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน (บริการทั่วไป) มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินของการบินไทยในทุกเที่ยวบินทั้งภายในและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีดังนี้ - ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้อง แยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจค้น- ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน- ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า

  More Detail +

 • สถานทูตในประเทศไทย

  สถานทูตในประเทศไทย   ARGENTINA Suite 1601, Glas Haus Building1 Sukhumvit Soi 25, Sukhumvit RoadBangkok 10110 Tel: 2590401, 2599198    Fax: 2590402ARMENIA 28 Floor, Lake Rajada Office Complex193/117 Ratchdaphisek Road, Bangkok 10320   Tel: 6618477   Fax: 6618479AUSTRALIA 37 South Sathorn RoadBangkok 10120  Tel: 2872680 Fax: 2872029AUSTRIA  14 Soi Sathorn 1, Sathorn RoadBangkok 10120   Tel: 3036057-9 Fax: 2873925BANGLADESH  727 Soi Thonglor, Sukhumvit 55Bangkok 10110 Tel: 3929437-8 Fax: 3918070BELGIUM 44 Soi Phya Pipat, Silom RoadBangkok 10500         Tel: 2360150 Fax: 2367619BHUTAN  42 Floor, Jewelry Trade Center BuildingRoom No. 4201, 919/1 Silom RoadBangkok 10500BRAZIL 34 Floor, Lumpini Tower 1168/101Rama 4 Road Bangkok 10120 Tel: 6798567 Fax: 6798569BRUNEI  132 Sukhumvit Soi 23Bangkok 10110 Tel: 2041476-9 Fax: 2041486BULGARIA 64/4 Soi Charoenmitr Ekamai Soi 10Bangkok 10110 Tel: 3916180-1 Fax: 3916182CAMBODIA 185 Rajdamri Road Pathumwan,Bangkok 10330 Tel: 2546630, 2537967 Fax: 2539859CANADA 15 Floor, Abdulrahim Place 990 Rama 4 RoadBangkok 10500CHILE  10 B/F, Charan Tower 19 Sukhumvit Soi 43Bangkok 10110Tel: 2603870Fax: 2615433http://www.chile-thai.com/People Republic of CHINA57 Ratchdaphisek Road Dindaeng,Bangkok 10310Tel: 2457043-4Visa and Permit: 2457036-7 Fax: 2472214CUBA 984/97 Sukhumvit 71 Pharkanong,Bangkok 10110Tel: 3919673 Fax: 3911174CZECH Republic 71/6 Ruam Rudee Soi 2 Ploenchit RoadBangkok 10330 Tel: 2553027, 2555060 Fax: 2537637 http://www.czech.czDENMARK 10 Soi Attakarn Prasit SouthSatorn Road Bangkok 10120Tel: 2132021-5 Fax: 2131752DOMINICAN Republic 92/6 Chaegwattana Road Don Mung,Bangkok 10210Tel: 5215000 Fax: 5210737 EGYPT 42 Floor, Las Colinas Building 6Sukhumvit 21 Bangkok 10110Tel: 2620236, 6617184 Fax: 2620235http://www.mfa.gov.eg/European Union (EU) 19 Floor, Kian Gwan House 2 140/1Wireless Road Bangkok10330 Tel: 2559100 Fax: 2559113-4 FINLAND 16 Floor, Amarin Tower 500Ploenchit Road Bangkok 10330 Tel: 2569310 Fax: 2369113-4http://formin.finland.fi/english/   FRANCE 35 Soi Rong Phasi KaoCharoenkrung Soi 36 Bangkok 10500 Tel: 2668250-6 Fax: 2367973 http://www.dree.org/thailande/EDefault.htm   GERMANY 9 South Sathorn Road Bangkok 10120 Tel: 2879000 Fax: 2871776   GREECE 30 Floor, Thai Wah 2 Building 21/159South Sathorn Road Bangkok 10120Tel: 6791462-4 Fax: 6791463 http://www.mfa.gr/   Hungary 20 Floor, Oak Tower President Park Condominium 95 Sukhumvit Soi 24 Bangkok 10110Tel: 6611150-2  Fax: 6611153 http://www.mfa.gov.hu/   INDIA 46 Soi Prasarmmitr Sukhumvit 23,Bangkok 10110Tel: 2580300-6Fax:2584627 http://www.indiaemb.or.th/   INDONESIA 600-602 Phetburi Road Bangkok 10400Tel: 2523135-9Fax: 2551267 http://www.dfa-deplu.go.id/   IRAN 602 Sukhumvit between Soi 22-24 Bangkok 10110Tel: 2590611-3Fax: 2599111 http://mfa.gov.ir/IRAQ 47 Pradipat Road Samsen Nai Bangkok 10400 Tel: 2785335-7 Fax: 2599111   ISRAEL 25 Floor, Ocean Tower 2 75 Sukhumvit Soi 19 Bangkok 10110 Tel: 2049200 Fax: 2049255 http://www.mfa.gov.il/mfa/home.asp   ITALY 399 Nang Linchee Road Bangkok 10120 Tel: 2854090-3Fax: 2854793 http://www.esteri.it/eng/index.htm   JAPAN 9 Floor, Semmitr Tower Asoke Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Tel: 2590444, 2590725, 2589915  Fax: 2534143 http://www.embjp-th.org/   JORDAN 47 Sukhumvit 63 Bangkok 10110 Tel: 3917142Fax: 3811314   KAZAKHSTAN 43 Floor, Jewerly Trade Center Suite 4301, 901/501 Silom Road Bangkok 10500 Tel: 6301800, 6301811 Fax: 6301822 Democratic People’s Republic of KOREA (North Korea) 14 Mooban Suanlaemthong 2 Pattanakarn Road, Bangkok 10250Tel: 3192686-7 Fax: 3186333 Republic of KOREA (South Korea) 23 Thiam-Ruammit Road Ratchdaphisek, Bangkok 10320Tel: 2477537-41Fax: 2477535 KUWAIT 24 Floor, Sathorn Nakorn Building North Sathorn Road Bangkok 10500Tel: 6367451-5Fax: 6367363 LAOS 520, 502/1-3, Soi Ramkamhaeng 39 Bangkapi, Bangkok 10310Tel: 5396667, 5396679Fax: 5393827 MALTA 485/21 Silom Road Bangkok 10500Tel: 2359423-4Fax: 2366538http://www.magnet.mt/ministries/mfa/index.html MEXICO 20 Floor, Thai Wah Tower 1 21/60-62 South Sathorn Road Bangkok 10120Tel: 2850995 Fax: 2850667 http://www.sre.gob.mx/ MOROCCO 5 Floor, Baan Chang Glas Haus Building Sukhumvit Soi 25 Bangkok 10110Tel: 2606410-1 Fax: 2606412 MYANMAR 132 North Sathorn Road Bangkok 10500 Tel: 2332237, 2344789  Fax: 2366898  http://www.twics.com/~met/mofa/ NEPAL 189 Sukhumvit Soi 71 Bangkok 10110 Tel: 3902280, 3917240 Fax: 3812406 NETHERLANDS 106 Wireless Road Bangkok 10330 Tel: 2547701-5 Fax: 2545579 http://www.bz.minbuza.nl/English/homepage.asp NEW ZEALAND  93 Wireless Road Bangkok 10330 Tel: 2542530 Fax: 2539045 http://www.mfat.govt.nz/ NORWAY 18 Floor, UBC 2 Building 591 Sukhumvit Soi 33 Bangkok 10110 Tel: 2610230-5 Fax: 2620218 OMAN 32 Floor, Saeng Thong Thani Tower 82 North Sathorn Road Bangkok 10500 Tel: 6399380-2 Fax: 6399390 http://www.omanet.com/moi_for.htm PAKISTAN 31 Soi Nana Nua Sukhumvit Soi 3 Bangkok 10110Tel: 2530288-9Fax: 2530290 http://www.forisb.org/ PANAMA 7 Floor, Sarasin Building 14 Surasak Road, Silom Bangkok 10500 Tel: 2379008 Fax: 2379009 http://www.mire.gob.pa/ PERU 16 Floor, Ban Chang Glas Haus Building 1 Sukhumvit Soi 25 Bangkok 10110 Tel: 2606245 Fax: 2606244 http://www.rree.gob.pe/domino/nsf/rree.nsf/pages/rree PHILIPPINES 760 Sukhumvit Road Oppossite Soi 47 Bangkok 10110 Tel: 2590139-40 Fax: 2592809 http://www.dfa.gov.ph/ POLAND 8A, Sri-Yu-Khon Building Sukhumvit Soi 5 Bangkok 10110 Tel: 2518891-3 Fax: 2518895  http://www.msz.gov.pl/english/indexang.html PORTUGAL 26 Bush Lane Bangkok 10500 Tel: 2342123 Fax: 2384275 ROMANIA 150 Soi Charoenphon 1 Pradipat Road Bangkok 10400 Tel: 2797902  Fax: 6182458  http://embassy.romania.org/start.htm RUSSIA 78 Sup Road, Bangrak Bangkok 10500 Tel: 2681169  Fax: 2378488 http://www.ln.mid.ru/website/bul_ns_en.nsf/kartaflat/en01 SAUDI ARABIA  23 Floor, Saengthong Thani Building 82 North Sathorn Road Bangkok 10500Tel: 6392999Fax: 6392950 SINGAPORE 129 South Sathorn Road Bangkok 10120Tel: 2862111, 2861434Fax: 2872578 SLOVAK  Mezzanine Floor, Pantip Court 68 Soi Atthakarnprasit South Sathorn Road Bangkok 10120 Tel: 2850220-1 Fax: 2850223 SOUTH AFRICA  6 Floor, the Park Place 231 Soi Sarasin, Lumpini Bangkok 10330 Tel: 2538473-6 Fax: 2538477 http://www.visaservices.co.za/ SPAIN 7 Floor, Diethelm Tower A Room No. 701-702 93/1 Wireless Road Bangkok 10330 Tel: 2526112, 2528368  Fax: 2538477 SRI LANKA  13 Floor, Ocean Tower 2 Building 75/6 Sukhumvit Soi 19 Bangkok 10110 Tel: 2611934-5 Fax: 2611936 SWEDEN 20 Floor, Pacific Place 1 140 Sukhumvit Road Bangkok 10110 Tel: 3020360 Fax:2544914 SWITZERLAND 35 North Wireless Road Bangkok 10330 Tel: 2530156-60 Fax: 2554481 TAIWAN 8/15-16 Sukhumvit Soi 3/1 Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110Tel: 2514517, 2559271-2Fax: 6503652  http://www.mofa.gov.tw/emofa/eindex.html United ARAB EMIRATES 25 Floor, Saeng Thong Thani Building 82 North Sathorn Road Bangkok 10500Tel: 6399820-2Fax: 6399818 UNITED KINGDOM  1031 Wireless Road Bangkok 10330Tel: 2530191-0Fax: 2549578 http://www.fco.gov.uk/ United States of AMERICA 120-122 Wirle Road Bangkok 10330Tel: 2054000Fax: 2054131 http://www.usa.or.th/ UZBEKISTAN 138/5 Soi Tonglor 2 Sukhumvit 55 Bangkok 10110 Tel: 712888 3 Fax: 3913323 VIETNAM 83/1 Wireless Road Bangkok 10330 Tel: 2517202, 2515836-8 Fax: 2517201, 2517203 YEMEN 45/4 Sukhumvit Soi 3 Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110 Tel: 6503301-4 Fax: 6503305 YUGOSLAVIA 28 Sukhumvit Soi 61 Bangkok 10110Tel: 3919091 Fax: 3919090 http://www.mfa.gov.yu/

  More Detail +

  เรื่องควรรู้ก่อนเที่ยวเกาหลี

    ช่วงนี้กระแสเกาหลีมาแรงมากๆ  ประกอบกับเป็นประเทศในฝันของสาวๆหลายคนที่อยากไปตามรอย ซีรี่ห์เรื่องดังอย่าง คอฟฟี่ ปริ้น , my girl  แต่ถ้านี่ไปการไปเที่ยวเกาหลีครั้งแรกของคุณ แนะนำว่าควรจะไปกับบริษัททัวร์จะดีกว่า เพราะคุณจะได้ไม่ต้องหลงทาง แต่สำหรับใครที่เคยไปมาแล้วก็คงจะพอรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนเดินทางกันบ้างแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปแล้วอยากไปเองครั้งแรก ละก็มาทางนี้เลยเดี๋ยวจะบอกให้ค่ะ เนื่องจากท่องเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางไปเกาหลี แต่นักท่องเที่ยวต้องมี passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และต้องพักอยู่ได้นานถึง 90 วัน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ   การแต่งกายไปเกาหลีเสื้อผ้าที่เตรียมสำหรับเดินทาง ควรเหมาะกับสภาพอุณหภูมิ ควรเตรียมเสื้อคลุมกันหนาว และรองเท้าที่สวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป หมวกพร้อม แว่นพร้อม ไปกันเลย... อุณหภูมิที่เกาหลีอุณภูมิโดยเฉลี่ยของเกาหลี ที่เกาหลีจะแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาลใบไม้ผลิของเกาหลี ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเกาหลีโดยเฉลี่ยช่วงนี้ 6 ถึง 16 องศา ช่วงนี้จะมีดอกไม้ค่อนข้างเยอะและสวยงาม ดอกไม้จะเริ่มผลิใบและแสงแดดกำลังสวยงาม เดินทางไปช่วงนี้ก็อากาศสบายๆ ใส่เสื้อผ้าสบายๆได้   หน้าร้อนของเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเกาหลีโดยเฉลี่ย 22 ถึง 38 องศา ขอบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนเหมือนบ้านเราเลยแต่อาจจะมีฝนตกบางวัน และช่วงนี้ต้นไม้จะเป็นสีเขียว ต้นหญ้าสีเขียว เดินทางช่วงนี้สำคัญเลยคือการพกร่มติดตัวไปด้วย แต่โดยเฉลี่ยส่วนมาราคาห้องพักตั๋วเดินทางต่างจะราคาถูกก็ช่วงนี้แหละฤดูใบไม้ร่วง – ใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลี ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ของเกาหลี 5 ถึง 25 องศา ขอบอกว่าเกาหลีช่วงนี้อากาศสดชื่นมากๆ ท้องฟ้าแจ่มใส ใบไม้เปลี่ยนสีอย่างสวยงาม สำคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้คนชอบในการเดินทางเที่ยวเป็นอย่างมากอะไรอะไรก็แพ๊งแพงแต่ก็คุ้มค่ากับราคา การแต่งกายนั้นจัดเต็มได้เลย เสื้อผ้าสีสันสวยงามถ่ายรูปกับธรรมชาติหลากสีฤดูหนาวของเกาหลี ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของเกาหลี -5 ถึง -20 องศา อากาศของเกาหลีช่วงนี้จะแห้งและหนาวมาก เกาหลีหนาวจัด เกาหลีหนาวเวอร์ เกาหลีหนาวเหน็บ หรืออาจจะมีหิมะตกด้วยบางวัน สำคัญเลยการแต่งกายช่วงนี้เตรียมเสื้อผ้าที่สามารถทำความอุ่นให้ร่างกายได้มากที่สุดและอย่าลืมเตรียมแผ่นร้อนไปด้วยก็จะดี เดินทางช่วงนี้ห้ามพลาดกับการเล่นสกีหละ เด็ดมากๆสำหรับฤดูกาลนี้กระเป๋าเดินทางไปเกาหลีน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มประมาณกิโลกรัมละ 400–500 บาทโดยประมาณการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นของทางสายการบินด้วย และสำคัญมากๆเลยควรตรวจป้ายชื่อทุกครั้งเนื่องจากการส่งประเป๋าไปตามห้องพักจะดูป้ายผูกกระเป๋าเป็นหลัก และควรเลือกกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่แบบแข็งแรงและมีล้อเนื่องจากบริกรที่ประเทศเกาหลีมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นการใช้บริการพนักงานยกกระเป๋าหรือเบลล์บอย จึงต้องจ่ายค่าบริการตามมารยาทอย่างน้อย 5,000-6,000 วอน / ใบปลั๊ก Universal (เต้าเสียบที่เสียบได้ทั้งปลั๊กแบบกลมและแบบ) ซื้อจากพันทิพย์หรือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยครับ มิเช่นนั่นแล้วกล้องถ่ายรูป, มือถือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านจะเดี้ยงสนิท (ผมเคยกากมาแล้ว) เพราะที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ เป็นเต้าเสียบแบบปลั๊กกลมด้วยกันทั้งสิ้น หากใครสงสัยว่าปลั๊กกลมเป็นแบบไหน สามารถหยิบเตารีดขึ้นมาดูได้ครับ ที่มี 3 รู ปลั๊กแบบนั้นล่ะครับที่คนเกาหลีนิยมใช้กันยาประจำตัว ในเกาหลีส่วนใครที่มีโรคประจำตัวควรนำยาติดตัวไปด้วย สำหรับยาสามัญหัวหน้าทัวร์หรือไกด์เขาจะจะเตรียมไปให้บริการแต่ส่วนโรคที่เป็นโรคประจำตัวของเรานั้นจัดการกันเองนะค่ะน้ำประปาในเกาหลีในการเข้าพักในโรงแรมที่เกาหลีน้ำดื่มอยู่ในห้องพักจะมี 2 ขวด (ถ้ามีบริการน้ำดื่มฟรี) ส่วนน้ำแร่และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติหรือสูงกว่าร้านค้าด้านนอกโรงแรมในห้องพักมีกาต้มน้ำชาบริการฟรี น้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้โดยตรงของเขาดีจริงเงินตรา ประเทศเกาหลีใช้เงินสกุล วอน (ซึ่ง 1000 วอน เท่ากับ 40 บาทไทยโดยประมาณ) สำหรับบัตรเครดิต เช่น visa American Express Diners Club Master Card และ JCB สามารถใช้ได้ตามโรงแรมใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้าและภัตตาคารใหญ่ๆเท่านั้น และร้านค้าที่รับบัตรเหล่านี้จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่ารับบัตรชนิดใดบ้าง แต่สำหรับแหล่งช๊อปปิ้งของเกาหลี เช่น ทงแดมุน เมียงดง รับเฉพาะเงินสดที่เป็นเงินวอนเท่านั้น ทางที่ดีคุณควรจะเตรียมเงินสดไปให้พอจะดีกว่า (ในตลาด ทงแดมุน เมียงดง อิเทวอน สามารถต่อรองราคาสิ้นค้าได้ 10-30% แต่ในห้างสรรพสินค้าและDuty free shop ไม่สามารถต่อรองราคาได้)ภาษาเกาหลีภาษาที่ใช้เป็นภาษาเกาหลี หรือ ฮันกึล และโดยส่วนมากคนเกาหลีพูดภาษาจีนได้ หากใครที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้สบายใจได้หายห่วงในส่วนภาษาอังกฤษใช้ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยว และส่วนมากป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆก็จะมีภาษาอังกฤษเขียนบอกเอาไว้ด้วยเวลาที่เกาหลีประเทศเกาหลีเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง หากเดินทางไปถึงแล้วอย่าลืมปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กับหัวหน้าทัวร์ / ไกด์ หรือเดินทางขึ้นเครื่องกลับด้วยนะจ๊ะ เพื่อไม่ให้พลาดในสิ่งสำคัญต่างๆระหว่างการเดินทางการให้ทิปที่เกาหลีสถานที่ต่างอาทิเช่น ภัตตาคาร โรงแรม คนขับรถ พนักงานและบริกรเหล่านี้ต่างมุ่งหวังที่จะได้ค่าทิปเป็นการตอบแทนจากผู้ใช้บริการ ส่วนธรรมเนียมการให้ทิปที่เกาหลีนั้น โดยส่วนมากคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 20,000 วอนต่อทริปเดินทาง / ท่าน นอกเหนือจากนั้นจะมีหนุ่มน้อยเกาหลีหน้าตาละม้ายคล้ายดาราเกาหลีที่คอยมาบริการยกกระเป๋า บริการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารนั้นแล้วแต่น้ำใจที่จะมีให้ของมีค่าสู่เกาหลีของมีค่าไม่ควรนำติดตัวไปด้วย เพราะอาจมีการสูญหายหรือถูกขโมย ควรระมัดระวัง แต่หากนำติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทางควรเอาไว้กับตัวเองตลอดห้ามวางไว้บนรถหรือวางไว้ตามโต๊ะอาหารเพราะอาจเกิดการสูญหายได้เครื่องดื่มที่เกาหลีในประเทศเกาหลีการนำเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เข้าไปในร้านค้าหรือภัตตาคารโดยปกติ หากสั่งที่ร้านจะเรียกเก็บค่าบริการและค่ามินิบาร์จะมีราคาสูงแต่ท่านสามารถซื้อสินค้าจากข้างนอกแล้วนำไปรับประทานในโรงแรมหรือร้านอาหารได้เลยห้องน้ำในเกาหลีห้องน้ำในเกาหลีโดยทั่วไปจะให้บริการฟรีสามารถเข้าใช้ตามสถานที่สาธารณะร้านค้าใกล้ลานจอดรถ โรงแรม และทั่วไปได้ เรื่องความสะอาดนั้นรับประกันได้เท่ากับบ้านเรานี้แหละอาหารเกาหลีโดยส่วนมากอาหารทัวร์เป็นอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว แต่จะมีเครื่องเคียงเป็นผักต่าง ๆ มาด้วย ท่านสามารถเตรียมอาหารที่ท่านชอบติดตัวไปรับประทานได้หรือใช้บริการจากอาหารที่ไกด์จัดเตรียมให้ เช่น ซอสต่าง ๆ ส่วนหากเป็นอาหารสั่งเองตามร้านทั่วไปก็จะมีหลากหลายพันอย่างลองแวะชิมๆดูแล้วมาแบ่งกัน แต่แนะนำทั้งที่ไปกับทัวร์และไม่กับทัวร์เลยก็เห็นจะเป็นขาปูยักษ์แบบบุฟเฟต์และไวน์ไม่อั้นตามภัตตาคารหรูหลายแห่งที่คอยให้บริการที่จอดรถในเกาหลีบางครั้งรถนำเที่ยวจะจอดบริเวณที่ให้จอดรถ หรืออาจจะต้องนัดหมายเวลาให้มารับ ซึ่งต้องเช็คเวลากับไกด์ให้ดีหรือผู้นำทัวร์ให้ดีและควรตั้งใจฟังรายละเอียดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นอาจทำให้หลงกันได้รถแท๊กซี่ จะมีแบบธรรมดา คันสีขาว ค่าโดยสารเริ่มที่ 1,900 วอน (2 กม.แรก) คนขับมักจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และมีการกรณีเก็บเพิ่มขึ้นในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสี่ 20%และแบบหรูหรา คันสีดำ มีป้ายสีเหลืองข้างบนและมีคำว่า “DELUXE TAXI” เขียนอยู่ด้านข้าง รถแบบนี้มีที่นั่งกว้างกว่าแบบธรรมดา และมาตรฐานสูง ค่าโดยสารเริ่มที่ 4,500 วอน (3 กม.แรก) คนขับพูดภาษาอังกฤษได้ และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มในตอนกลางคืนควรพกนามบัตร และ โบรชัวร์โรงแรมติดตัวไว้ด้วข้อมูลโทรศัพท์ของ Cat Telecom ระบบ Thailand Direct ผ่านโอเปอเรเตอร์คนไทย โดยกดเลขหมายจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั่วไปของประเทศเกาหลี โทร. 00744661 ค่าใช้จ่ายนาทีละ 22 บาท (หมายเหตุ ค่าบริการต่อสายสายครั้งละ100 บาท ถ้าต่อสายไม่ติด ไม่เสียค่าบริการ)ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ โดยยืมเครื่องจากเจ้าของระบบที่ประเทศไทย ระบบดีแทค จีเอสเอ็ม และโอเร้น ต้องทำการขอยืมเครื่องจากเครือข่ายที่เมืองไทยก่อนออกเดินทาง (เกาหลีได้ใช้ระบบ CDMA เหมือนประเทศญี่ปุ่น ระบบฮัท สามารถนำเครื่องไปใช้ได้) ทุกระบบจะต้องทำการเปิดInternational Roam โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการ roaming โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการระบบ GSM โทร.02-271-9000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาที คิดเป็น1นาที(โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS = 15 / 59 / 27 / 7)ระบบ DTAC โทร.  02-202-7000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาที คิดเป็น1นาที(โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS = 15 / 58 / 28 / -)****เสื้อผ้าที่เตรียมสำหรับเดินทาง ควรเหมาะสมกับสภาพอุณหภูมิ ควรเตรียมเสื้อคลุมกันหนาว และรองเท้าที่สวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป หมวกพร้อม แว่นพร้อมไปกันเลยยย

  More Detail +

 • คำศัพท์การท่องเที่ยว

  คำศัพท์การท่องเที่ยว รหัสอักษรที่ใช้สะกดชื่อและนามสกุล A = ABLE B = BAKER C = CHARLIE D = DOG E = EASY F = FOX G = GEROGE H =HOW I = ITEM J = JIMMY K = KING L = LOVE M = MIKE N = NAN O = OBOE P = PETER Q = QUEEN R = ROGER S = SUGAR T = TARE U = UNCLE V = VICTOR W = WILLIAM X = X – RAY Y =YOKE Z = ZEBRA    Abacus ระบบ การสำรองที่นั่งทางคอมพิวเตอร์ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ไชน่า แอร์ไลน์ มาเลเซียแอร์ไลน์ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์รอยัลบรูไนสิงคโปร์แอร์ไลน์และเวิลด์ สปัน Acceed Code การใส่ตัวอักษรหรือรหัสเพื่อทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปสู่ระบบข้อมูล Adult ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไป Affinity group กลุ่ม หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีส่วน เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดเดินทาง เช่น สมาคมโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการค้า Air taxi ผู้ ประกอบการขนาดเล็กที่ให้บริการขนส่งทางอากาศในระยะสั้นโดยไม่ได้บินในลักษณะ ตารางประจำแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจ้างเป็นครั้งๆ ไป Automated ticket/ boarding pass บัตรโดยสารของเที่ยวบินและใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินในใบเดียวกัน Agency administrator หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของไออาต้ามีหน้าที่ติดต่อและดูแลบริษัทท่องเที่ยว Appointment การแต่งตั้งเพื่อให้บริษัททัวร์หรือเอเย่นต์ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้า หรือบริการแทนเจ้าของสินค้าหรือผู้ประกอบการในอุสาหกรรมท่องเที่ยว Auto drop PNR บันทึกรายชื่อของผู้โดยสารที่ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามลำดับที่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผู้โดยสารสำรองรอการเดินทางไว้ (waiting list) เมื่อมีที่นั่งว่างบนเครื่องหรือผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางผู้สำรองก่อนก็จะได้ที่นั่งนั้นก่อน Back of house ส่วนหรือบริเวณพื้นที่ของที่พักต่างๆ ซึ่งปกติจะไม่เปิดติดต่อกับแขกหรือลูกค้า Baggage Allowance จำนวนสัมภาระที่อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละคนนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียเงินซึ่งจะกำหนดน้ำหนักและจำนวนของกระเป๋า Bank settlement plan ระบบของสายการบินที่ตั้งขึ้นสำหรับบัญชีการจ่ายเงินขอเอเย่นต์ Bare boat charter การเช่าเหมาเรือยอร์ชหรือเรืออื่นๆ โดยไม่รวมลูกเรือหรือสิ่งจัดหาอื่นๆ Barter การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการระหว่างสายการบินและผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ Bed-and-breakfast การจัดอาหารเช้าให้รวมอยู่ในรายการที่พักของแขกซึ่งมักจะจัดให้สำหรับแขกที่ พักอยู่ในบ้านส่วนตัวหรือโรงแรมเล็กๆ ที่มีการบริการอาหารเช้าเพียงมื้อเดียวโดยคิดค่าอาหารรวมอยู่ในอัตราค่าห้อง พัก Bed night ระบบการคิดจำนวนการพักของแขกในโรงแรมตามจำนวนเตียง เช่น แขกหนึ่งคนพักหนึ่งคืน=1bednightแขก10คนพัก10คืน=100bednight Bilateral ข้อตกลงทางด้านสิทธิการบินของระหว่างสองประเทศที่กำหนดให้สายการบินของแต่ละ ฝ่ายทำการบินระหว่างเส้นทางที่กำหนดตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศนั้น Billing Settlement Plan (BSP) ระบบการเก็บเงินที่สายการบินใช้เรียกเก็บกับบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยว Blacked out ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ตั๋วลดราคาพิเศษหรืออัตราค่าโดยสารอื่นๆ ได้ Blocked space การ จองที่บนเครื่องบินของบริษัททัวร์หรือเอเย่นต์โดยวางเงินมัดจำให้กับสายการ บินโดยเอเย่นต์จะนำที่นั่งที่จองไว้ทั้งหมดไปขายต่อในตลาด Boarding priority ระเบียบกฎหรือหลักการของแต่ละสายการบินในการคัดเลือกผู้โดยสารที่ถือตั๋วใน แต่ละประเภทหรือชนิดว่าใครหรือแบบใดที่จะได้รับสิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน Bound for  เดินทางไปยัง Breakage เงินที่ผู้ให้บริการการเดินทางได้รับจากส่วนที่เหลือจากการใช้บริการของ ลูกค้าซึ่งมาจากการที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อค่าบริการทั้งหมดในแพ็คเก็จหนึ่ง แต่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดที่ซื้อไว้ British Tourist Authority องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอังกฤษในตลาดทั่วโลก Buld fare ตั๋วลดราคาพิเศษหรือตั๋วราคาเหมาที่จำหน่ายให้กับเอเย่นต์ที่สำรองที่นั่งจากสายการบินโดยตรงเท่านั้น Bolter พนักงาน ต้นห้องทำหน้าที่บริการแขกด้านอาหารและเครื่องดื่มหรือบริการพิเศษตามที่แขก ขอโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มและเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหารวมถึงคอยดูแลความ สะดวกสบายให้กับแขกรวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับแผนกต่างๆ  Bypass การที่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวขายสินค้าโดย ตรงให้แก่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าโดยไม่ต้องผ่านเอเย่นต์ค้าปลีก Cabana ห้องพักหรือกระต๊อบบริเวณบริเวณชายหาดหรือสระว่ายน้ำซึ่งสร้างแยกออกจากอาคารหลักและอาจจะมีเตียงนอนได้ Cabotage Fare ตั๋วโดยสารในราคาซึ่งจำกัดให้กับประชากรในประเทศหนึ่งๆ ที่เดินทางภายในขอบเขตของประเทศนั้นๆ Canapés                      ออเดิฟหรือของที่ใช้รับประทานเพื่อเรียกน้ำย่อยโดยทำจากขนมปังชิ้นเล็กๆ แต่งหน้าด้วยกุ้งปลาเนื้อ Cancellation Fee เงินจำนวนหนึ่งซึ่งลูกค้าต้องจ่ายในกรณีที่ไม่ได้ใช้ห้องพักหรือตั๋วโดยสาร ที่ตนจองไว้ Cancellation Insurance กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากผู้จัดยกเลิก Check-in time ช่วงเวลาที่ห้องพักโรงแรมพร้อมที่จะให้แขกเข้าพักหรือเวลาสำหรับการเช็คตั๋วและกระเป๋าสัมภาระก่อนเที่ยวบินออก Child ผู้โดยสารที่มีอายุครบ2ขวบขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน12ปี Circle fare อัตราค่าโดยสารของเที่ยวบินไปกลับซึ่งเป็นราคาพิเศษจะต่ำกว่าอัตราค่าโดยสาร ไปกลับที่ขายเฉพาะเที่ยวหรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง Commercial rate อัตราค่าห้องพักที่บริษัทหนึ่งๆ ได้ตกลงกับทางโรงแรมไว้สำหรับการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นเข้าพักหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าCorporate rate Companion way บันไดที่เชื่อมระหว่างโป๊ะและตัวเรือ Configuration การ ตกแต่งหรือจัดรายการภายในของพาหนะหนึ่งๆ อาจเป็นการจัดจำนวนที่นั่งหรือเก้าอี้บนเครื่องบินหรือพาหนะขนส่งผู้โดยสาร อื่นๆ ตามชั้นโดยสารต่างๆ Connecting Flight เที่ยวบินที่ผู้โดยสารจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องตามที่กำหนดไว้ในรายการ Consortium การรวมตัวเป็นกลุ่มของคณะบุคคลหรือบริษัทเพื่อการซื้อขายสินค้าและการบริการทาง ด้านการท่องเที่ยวซึ่งไม่สามารถทำในลักษณะบุคคลได้หรืออาจเป็นกลุ่มการรวม ตัวเพื่อใช้ต่อรองราคาหรือค่านายหน้า Continental breakfast อาหารเช้าแบบภาคพื้นยุโรปประกอบด้วยผลไม้หรือน้ำผลไม้ชากาแฟขนมปังโรลขนมปัง ปิ้งครัวซองส์โดยปราศจากรายการอาหารที่ต้องหุงต้ม Corkage ค่าบริการในการเปิดเหล้าแต่ละขวดที่ลูกค้านำจากข้างนอกมาดื่มในร้าน Corporate rate ราคาที่ลดพิเศษให้กับบริษัทหรือกลุ่มนักเดินทางธุรกิจหรือราคาพิเศษที่มีการตกลงกันไว้ก่อน Day rate อัตราค่าเข้าพักในโรงแรมสำหรับช่วงเวลากลางวันเท่านั้นโดยทั่วไปเป็นอัตราในช่วงเวลาระหว่าง 6 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น Denied-boarding compensation การจ่ายเงินสดหรือตั๋วเครื่องบินชดเชยสำหรับผู้โดยสารของสายการบินซึ่งไม่ สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องจากที่เต็มซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน เอง Deposit policy จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการจองสินค้าและบริการ เช่น ห้องพักโรงแรมหรือรายการทัวร์ Disembarkation card เอกสาร แสดงตนในการเดินทางอากาศเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งผู้เดินทางจะต้องยื่น เอกสารดังกล่าวให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำการท่าอากาศยานบางที่เรียก ว่าLanding card/arrival card/entry card Domestic excursion นักทัศนาจรภายในประเทศหรือบุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่ หนึ่งภายในประเทศโดยมิได้พักค้างคืนเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้างค่าตอบแทน Domestic exhibition นิทรรศการภายในประเทศหรือการจัดนิทรรศการที่เข้าร่วมจัดงานเป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น Domestic-Inclusive Tour (D.I.T.) การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคลคือการจัดนำเที่ยวภายในประเทศให้ตรงกับ ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กันในประเทศสหรัฐ อเมริกาและแคนนาดา Drop-off charge เงินที่บริษัทให้เช่ารถเรียกเก็บจากผู้เช่าเป็นกรณีพิเศษกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้นำรถมาคืนในจุดที่มาขอเช่ารถ Domestic Individual Tour  การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคล Domestic passenger  ผู้โดยสารภายในประเทศ Domestic tourism การท่องเที่ยวภายในประเทศคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน Domestic transfer การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินเดียวกันหรือระหว่างสายการบิน Domestic travel การเดินทางภายในประเทศคือการเดินทางภายในประเทศคือการเดินทางของบุคคลที่มีถิ่น พำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมทั้งการท่องเที่ยว Dry lease การให้เช่าพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับประเภทเครื่องบินโดยเป็นการเช่าที่ ไม่รวมคนทำงานลูกเรือหรือบริการอื่นๆ แม้กระทั่งน้ำมันและการซ่อมบำรุง Early departure การเดินทางออกจากโรงแรมของลูกค้าก่อนเวลาที่กำหนดไว้ตอนแรก E-commerce การพาณิชย์อีเลคโทรนิคคือระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยผ่านสื่ออีเล คโทรนิคอาทิคอมพิวเตอร์โทรศัพท์โทรสารโทรทัศน์เป็นต้น Economy hotel โรงแรมราคาประหยัด Ecotourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเชิง นิเวศโดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการของสิ่งแวด ล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด จิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน Education tourism การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการศึกษาหาความ รู้ต่างพื้นที่การนำชมสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญดำเนินการให้บรรยายให้ความรู้อย่างมีระบบ Embarkation การขึ้นเครื่องการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเรือเครื่องบินหรือรถไฟ Embarkation card เอกสารในการแสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศโดยทางอากาศผู้เดินทางจะต้องยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานหรือบางทีเรียกว่า departure card/exit card English breakfast อาหารเช้าแบบอังกฤษที่ลูกค้าสามารถเลือกสั่งจากรายการอาหารได้ตามใจชอบ ประกอบด้วยเครื่องดื่มเย็นหรือผลไม้สดเครื่องดื่มร้อนอาหารประเภทแป้งแปรรูป เช่น คอร์นเฟลคข้าวต้มขนมปังเนยผลไม้กวนปลาไข่และเนื้อ English service การ บริการแบบอังกฤษหรือการบริการแบบตักอาหารให้ลูกค้าการบริการอาหารจะปรุงโดย จัดใส่ภาชนะเรียนร้อยจากในครัวแล้วพนักงานบริการจะนำมาตักให้ลูกค้าที่โต๊ะ อาหารนิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดีหรือในงายเลี้ยงต่างๆ Entree  ในอดีตใช้สำหรับเรียกอาหารที่เสิร์ฟระหว่างคอร์สปลาและเนื้อแต่ปัจจุบันหมายถึงอาหารที่เป็นคอร์สหลักหรือเมนคอร์ส Environmental Impact Assessment (EIA) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการใช้หลักการทางวิชาการและการทำนายหรือคาด การณ์เกี่ยวกับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบของโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่ง แวดล้อมทุกๆ ด้านทั้งทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติเศรษฐกิจและสังคมเพื่อจะได้หามาตรการ ป้องกันผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด Environmentally sensitive areas พื้นที่ เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจาก พื้นที่อื่นโดยทั่วไปซึ่งอาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ง่าย Environmental Management System (EMS) ระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานองค์ประกอบสำคัญของระบบEMSได้แก่การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดทำแผนการควบคุมตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา English service การบริการแบบอังกฤษหรือการบริการแบบตักอาหารให้ลูกค้าการบริการอาหารจะปรุงโดย จัดใส่ภาชนะเรียบร้อยจากในครัวแล้วพนักงานบริการจะนำมาตักให้ลูกค้าที่โต๊ะ อาหารนิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดีหรือในงานเลี้ยงต่างๆ Escorted tour ทัวร์ ภายในหรือนอกประเทศที่มีบริการและโปรแกรมต่างๆ จัดเตรียมไว้เพื่อขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ซื้อซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ใน พื้นที่คอยต้อนรับและพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ETA ย่อมาจากEstimated time of arrivalหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะมาถึงโดยประมาณ ETD ย่อมาจากEstimated time of Departureหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะออกเดินทางโดยประมาณ Travel Coordinator ผู้ประสานการเดินทางหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเดินทางของบริษัทและเป็นผู้ประสานงานกับลูกค้า Travel Counselors ผู้ที่บริษัทนำเที่ยวว่าจ้างมาทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง Travel Industry อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรวมถึงการพัฒนาการผลิตการแจกจ่ายการตลาดและการ บริการโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักท่อง เที่ยว Traveler’s Cheque ตั๋ว เดินทางหรือตั๋วที่ออกให้แก่คนในประเทศหนึ่งๆ และสามารถนำติดตัวไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลที่ใช้ อยู่ในประเทศนั้น Transit passenger ผู้ โดยสารผ่านหรือผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทาง อาจมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนสายการบินหรือเที่ยวบินโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ ออกจากTerminalที่กำหนดและไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง Travel Agency Business ธุรกิจ นำเที่ยวคือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการให้บริการรวมทั้งอำนวย ความสะดวกด้านการเดินทางสถานที่พักแรมอาหารทัศนาจรและมัคคุเทศก์ให้แก่นัก ท่องเที่ยว Travex การส่งเสริมการขายย่อมาจากคำว่าTravel Exchangeหมาย ถึงการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวโดยมีภาพการพบปะเจรจาและซื้อขาย สินค้าหรือตกลงทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีลักษณะเป็นTrade MeetและTabletop Sale Triple room ห้องพักสำหรับพักสามคนที่มีการเสริมเตียงเพิ่มเข้าไปภายในห้องพัก T-Shape Setup การจัดห้องประชุมโดยเป็นรูปตัวอักษรT Twin Room ห้องพักคู่สำหรับพัก2คนซึ่งมีเตียงเดี่ยว2เตียงหรือบางครั้งอาจเป็นเตียงคู่ขนาดใหญ่ (DoubleBed) Upgrade             การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและประเภทของบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นหรือการเสนอห้องพักที่ดีและมีราคาสูงกว่าที่ได้จองไว้โดยที่ ผู้เข้าพักมิได้เรียกร้องทั้งนี้อัตราห้องพักเป็นอัตราเดิมที่จองไว้ Unaccompanied baggage กระเป๋าเดินทางที่ส่งมาภายหลังไม่ได้มาเที่ยวบินเดียวกับผู้โดยสาร Urban tourism การท่องเที่ยวชุมชนเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตสังคมชุมชนและวัฒนธรรมคน เมืองเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์คซิตี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ เห็นวิถีและชุมชนเมืองสถานบันเทิงเริงรมย์ประวัติศาสตร์ศิลปะและกิจกรรมการ ท่องเที่ยวที่หลากหลาย U-Shaped setup การจัดห้องประชุมแบบตัวU

  More Detail +

 • Save
  6%

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

  More Detail +

  23,500 บาท
  Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand