Travel Info

 

 

การยื่นวีซ่าอินเดีย

6 ขั้นตอน ง่ายๆในการทำวีซ่ากับเรา คือ 


1) จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง
2) โทรหาเรา 02-719-8009 ต่อแผนกวีซ่าอินเดีย แจ้งเราว่าต้องการใช้บริการยื่นวีซ่า แจ้งว่าจะส่งเล่มพาสปอร์ตวันไหน ให้เรา
3) จากนั้นคุณก็ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทาง EMS (อย่าส่งโดยไม่บอกกล่าว)
4) เมื่อเราได้รับเล่มของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณโอนเงิน ทาง SMS 
5) หลังจากเราขอวีซ่าให้คุณเรียบร้อย เราจะส่งเล่มคืนทาง EMS พร้อมโทรแจ้ง (ค่าบริการ 100)
6) เมื่อคุณได้รับพาสปอร์ตคืน กรุณาโทรกลับและแจ้งทางเราที่แผนกวีซ่า 

ค่าวีซ่า- update ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 / 6 / 2560

ที่สถานทูตอินเดียเรียกเก็บ (กรณีที่ท่านไปยื่นด้วยตัวเอง) 
วีซ่า Tourist Visa ทุกประเภท (เฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย)  มีค่าวีซ่า 4,100 บาท , บวกค่าบริการของสถานทูต 70 บาท , ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global 38 บาท , ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน 150 บาท (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)  รวมเป็น 4,358 บาท

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.com/india/thailand/tourist-visa.html หรือ โทร: 02- 2583063-4

 

ประกาศจากสถานทูตอินเดีย-กฏการยื่นปัจจุบัน*
1. ระยะเวลาการรับวีซ่า (สำหรับคนไทย) ใช้เวลาขั้นต่ำ 3 วันทำการ
2. (ข่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) - ทางการอินเดียได้ออกเอกสารอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับยกเลิกนโยบายการเข้าอินเดีย    ภายใน 2 เดือน โดยมีผลทันที ในเอกสารทางการได้ระบุไว้ดังนี้ ทางรัฐบาลได้ทบทวนนโยบายได้เคยกำหนดไว้สำหรับ    วีซ่าท่องเที่ยว (tourist visa) ว่า ห้ามเดินทางเข้าอินเดียอีกในภายเวลาระยะเวลา 2 เดือนหลังจากได้เดินทางออกจากอินเดีย    ไปแล้วนั้น ทางการอินเดียได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกข้อจำกัดนี้ สำหรับนักท่องเที่ยว ยกเว้น ชาวอัฟกานิสถาน, จีน, อิหร่าน,    ปากีสถาน, อิรัก, ซูดาน, บังคลาเทศ และ นักท่องเที่ยวที่ออกจากประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ    การยกเลิกข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้ทันที     

ค่าวีซ่า รวมค่าบริการที่ทางเราเรียกเก็บ (กรณีจ้างให้เราทำ) (ราคา Update วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง ปัจจุบัน)
วีซ่าท่องเที่ยว คิดค่าบริการเล่มละ 
5,858 บาท
ระยะเวลาการทำวีซ่า กรณีทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน (มีค่าด่วนเพิ่ม)*ต้องยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเดินทาง   ตารางการยื่นวีซ่าของเรา
วันพุธ ไปยื่นเล่มที่สถานทูต 09:00-13:00 น. สถานทูตใช้เวลาพิจารณา ขั้นต่ำ 3-5 วันทำการ
ทางสถานทูตจะเป็นผู้จัดส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ EMS ให้เองเมื่อวีซ่าอนุมัติ     

หมายเหตุ- ควรจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้เราก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ค่าบริการนี้เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น ค่าบริการไม่รวมค่าจัดส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ค่าบริการวีซ่าประเภทอื่นๆ (กรุณาโทรสอบถาม)         
ตัวอย่างวีซ่าอินเดียปัจจุบัน (update ข้อมูล 20/12/2014)     
เอกสารและข้อมูลที่ต้องส่งมาด้วย เพื่อขอวีซ่าอินเดียเนื่องจากสถานทูตอินเดียเพิ่งประกาศเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ (เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2555) จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สถานทูตอินเดียเข้มงวดมาก ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน ถ้าข้อมูลไม่ครบ วีซ่าอาจจะไม่อนุมัติ เรื่องจะถูกตีกลับออกมา และที่สำคัญ ผู้ยื่นจะไม่ได้รับเงินค่าวีซ่าคืน  ให้กรอกโดยละเอียด แล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารที่กำหนดไว้ด้านล่าง ให้ครบถ้วน 

คลิก.. เพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า
1. เล่มหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   (ถ้าอายุไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถขอวีซ่าอินเดียได้ กรุณาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่)   
** พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ต้องส่งมา ถ้าส่งมาเราคิดค่าส่งเล่มคืนอีกท่านละ 50 บาท 

2. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ สำหรับการขอวีซ่าอินเดีย   รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว และต้องมี ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้นค่ะ    กรุณาบอกร้านถ่ายรูปว่า ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส เท่ากันทั้งกว้าง ทั้งยาว    ห้ามส่งขนาดอื่น มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินการสมัครวีซ่าของท่านได้ สถานทูตเข้มงวดมาก      
ถ้ารูปที่ส่งมาขนาดไม่ถูกต้อง เราจะเก็บค่าทำรูปเพิ่มอีก 100 บาท ค่ะ ตัวอย่างภาพถ่าย   ขนาดรูปต้องเป๊ะตามนี้เลย ย้ำว่า 2x2 นิ้ว   ถ้าไม่ได้ขนาดเราจะให้ท่านส่งรูปมาใหม่ ควรเลือกรูปที่คุณดูดี เพราะว่าวีซ่าปัจจุบัน โชว์รูป(ตามตัวอย่างข้างบน) 

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (*ต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง ลายเซ็นต์เหมือนที่เซ็นต์ในเล่มพาสปอร์ต)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  (ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง) 
5. ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป และวันกลับ ชัดเจน (*เป็นเอกสารที่ขอเพิ่มเติม - ตามกฎล่าสุดของสถานทูตอินเดีย 22 ม.ค. 56)
6. ใบจองโรงแรมที่อินเดีย เลือกเอาแค่ 1 โรงแรม (*เป็นเอกสารที่ขอเพิ่มเติม - ตามกฎล่าสุดของสถานทูตอินเดีย 22 ม.ค. 56)    

หมายเหตุ-การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเองเรียนให้ทราบว่า ตามกฏและแบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบใหม่ของประเทศอินเดีย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไปนั้น สถานทูตอินเดีย ค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัดกับผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ทางเราจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากจุกจิก ข้างต้น เพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่าย และไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ    

เงื่อนไขการให้บริการ-

ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย    กำหนดวันส่งเอกสาร - กรุณาส่งเล่มพาสปอร์ต และเอกสารประกอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ย้ายสถานที่ ยื่นวีซ่าอินเดีย ไปที่..   ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย IVS  อาคาร PS TOWER ชั้น 10 สุขุมวิท 21 (อโศก)

Save
6%

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

More Detail +

23,500 บาท
Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand